Vacature: Juridisch Coördinator PromBas / Basketball Belgium

De RvB van stichting PromBas / Basketball Belgium (vzw in oprichting) stelt de functie van Juridisch Coördinator vacant.

Functieomschrijving

De Juridisch Coördinator stuurt de rechterlijke raden van Basketball Belgium/PromBas aan.  Hij stelt de leden van de onderscheiden rechterlijke raden aan uit een poule van rechters voor de behandeling van dossiers op niveau van de competities TDW/TDM 1 en 2 van PromBas/Basketball Belgium.
Samen met de collegae staat de Juridisch Coördinator in voor de behandeling van klachten en uitsluitingen, al dan niet door middel van minnelijke schikkingen, en voor de organisatie van de werking van de rechterlijke raden in toepassing van het HHReg van Basketball Belgium/PromBas.

Competentieprofiel

De Juridisch Coördinator is bereid zijn/haar vrije tijd deels ter beschikking te stellen van de organisatie.  Hij/zij heeft communicatievaardigheden, werkt nauwgezet en kan oplossingsgericht denken.  Hij/zij beschikt over organisatietalent, een PC en de nodige computervaardigheden.  Hij/zij kan functioneren binnen de basketbalstructuren en samenwerken met zowel vrijwillige als professionele medewerkers, met clubs en leden, met andere departementen in de organisatie (scheidsrechters, competitie).  Hij/zij kan het team aansturen om te functioneren binnen de regels van het HHReg en de krijtlijnen van het beleidsplan van de organisatie.

Statuut

De Juridisch Coördinator is actief als vrijwilliger, hij/zij wordt enkel gecompenseerd in kosten via een genormeerde kostennota. In administratieve ondersteuning en opleiding wordt voorzien.
Kandidaturen kunnen ingediend worden tegen 1 september e.k. via mail aan l.lopez@awbb.be - koen.umans@basketbal.vlaanderen en zullen ter advies doorgestuurd worden.  Nadien wordt de kandidaat ter benoeming voorgesteld aan de RvB van Basketball Belgium/stichting PromBas.