Welkom op de Antwerpse pagina van de Vlaamse Basketballiga

Voor nieuws en opmerkingen: contacteer de webmaster

Aandachtspunten Antwerpen seizoen 2017-2018  

                                                                                                  ≈                                                                                            

Clubs die willen deelnemen aan de peanutshappenings in Antwerpen in het seizoen 2017-2018 kunnen een mail sturen naar de Antwerpse coördinator: peanuts@antwerpen.vlaamsebasketballiga.be . Clubs die een happening willen organiseren , sturen best een mail naar hetzelfde adres met opgave van hun beschikbare data.