ALGEMENE PROVINCIALE VERGADERING VAN DE LIMBURGSE CLUBS

De jaarlijkse verplichte Algemene Provinciale Vergadering van Clubs zal doorgaan op dinsdag 29 mei om 19u30 in ontmoetingscentrum De Brug, Kerkstraat 129 te 3850 Nieuwerkerken.

Tevens wensen wij U er attent op te maken dat er minimaal twee open vacatures beschikbaar zijn voor de Provinciale Groep van Limburgse Afgevaardigden.

In toepassing van Artikel AD 28 van het HHReg van Basket Vlaanderen moeten nieuwe kandidaturen voor de Provinciale Groep van Afgevaardigden aangetekend verstuurd worden naar het Secretariaat-Generaal, ten vroegste 56 dagen en uiterlijk 28 dagen voor de datum van de eerstvolgende Algemene Provinciale vergadering voor Clubs.

De kandidaturen worden steeds ingediend door de club waar de kandidaat aangesloten is.
Bij de kandidatuur moet het Curriculum Vitae voor wat basketbal betreft toegevoegd worden.
Dit document dient voor “echt en waarachtig” verklaard en ondertekend door de kandidaat.
Een kandidaat, al dan niet vertegenwoordiger van zijn club op de APVC, die voor verkiezing wordt voorgesteld, moet zich komen voorstellen en zijn kandidatuur motiveren.
De kandidaten dienen:            - houder te zijn van een vergunning
                                                - 21 jaar te zijn op 1 januari die de verkiezing voorafgaat

Wij blijven natuurlijk steeds ter beschikking voor bijkomende inlichtingen.