Bijscholing 'Mentale Weerbaarheid' voor referees

Woensdag 07 okt 2015 - 19u00 tot en met woensdag 07 okt 2015 - 22u00

Tijdens de “Week van de Official” organiseert de Vlaamse Sportfederatie bijscholingen voor de officials (scheidsrechters, juryleden, kamprechters,…) van 39 sportfederaties rond het thema mentale weerbaarheid.

Deze bijscholingen gaan door op volgende dagen, telkens van 19h tot 22h:

  • maandag 5 oktober in Gent (3Square Village)
  • woensdag 7 oktober in Vilvoorde (Euro Volley Center)
  • vrijdag 9 oktober in Antwerpen (Huis van de Sport)

Per locatie is er telkens keuze uit 2 topsprekers: Jef Brouwers en Henk Plugge (NL). Inschrijven kan hier.

Dit kan je verwachten van Henk Plugge:

Henk Plugge is al meer dan 35 jaar judoscheidsrechter waarvan ca 25 jaar op internationaal niveau. Hij heeft talloze (top) evenementen  de gehele wereld mogen arbitreren waaronder Olympische Spelen in Beijing. Hij komt uit het politievak en heeft de ervaringen als scheidsrechter en politieman tot een unieke combinatie gebracht.

Zijn ervaringen uit beide vakgebieden versterkten elkaar op het gebied van stresshantering. Deze ervaringen zijn ondergebracht in een workshop: “Weerbaarheid Arbitrage”. In deze workshop probeert Henk Plugge zijn ervaringen te delen en scheidsrechters tips en trics mee te geven. 

Bij de Academie voor sportkader van het NOC*NSF is Henk Plugge aangesteld als kerndocent en geeft hij deze workshop aan vele sportbonden in Nederland. De workshop is een bewustwordingsproces, dat de gedachte en mentale weerbaarheid een rol speelt in het arbitrageproces. Door hiervan bewust te zijn, kan je dit proces beïnvloeden en geen of minder last te hebben van stressmomenten. Dit proces is te trainen en kan bijdragen om een nog beter scheidsrechter te zijn. Gedurende de workshop wordt interactief met elkaar over stressmomenten en ervaringen binnen de arbitrage gesproken.

Dit kan je verwachten van Jef Brouwers:

Jef Brouwers maakte aanvankelijk carrière in het bedrijfsleven als trainer, consultant en coach van topmanagers. De voorbije jaren verwierf hij vooral bekendheid met het coachen van topsporters.

Hierbij zijn insteek voor de bijscholingen:

“De scheidsrechter is niet alleen scheidsrechter. Als psycholoog vertrek ik vanuit de totaalsituatie van elke scheidsrechter, zijnde meestal privéleven, werk en arbitrage. Het verleden laat ik vaak buiten beschouwing omdat opbouw mijn uitgangspunt is, zo snel als mogelijk, in relatie met het potentieel van de scheidsrechter. Ervaring is een snel verdampende competentie. Analyse van de hiervoor genoemde driehoek vormt de basis.

Psychologisch doorgedreven screening van hoe de atleet op alle mentale vlakken in mekaar steekt, voeg ik toe om meer geobjectiveerde gegevens te hebben. Gebruik van beelden levert de finishing touch op. Mijn ervaring als oudvoetbalscheidsrechter kan me daarbij enigszins helpen maar verder geef ik er de voorkeur aan om vanuit de door de scheidsrechter aangeleverde gegevens hem/haar sterker te maken.

Het is mijn opzet om de scheidsrechter bewustzijn bij te brengen om met zijn verstand, niet met het mijne, wedstrijden maximaal succesvol te laten verlopen. Mentale weerbaarheid via onafhankelijkheid is dan het resultaat. De ‘match of the Day’ is de belangrijkste.”