Denkcel Officials - Brainstormsessie

Zaterdag 15 feb 2020 - 10u00 tot en met zaterdag 15 feb 2020 - 13u00

Denkcel Officials - Brainstormsessie

Zoals jullie ongetwijfeld weten, kampen wij reeds enkele jaren met een structureel tekort aan officiële scheidsrechters. Elk seizoen wordt dit probleem groter. Jammer genoeg hebben we dé oplossing om het tij te keren, nog niet gevonden.

We namen initiatief om ‘youth officals’ op te leiden: objectief is om de opstap naar official makkelijker te maken. We moeten echter vaststellen dat deze stap te weinig gezet wordt. We geven meer aandacht aan de opleiding en begeleiding van jonge scheidsrechters. De referee coaching en bijscholingen zijn aangescherpt. Het gewenste resultaat blijft (voorlopig) echter uit.

We hebben nood aan nieuwe, frisse ideeën en daarom doen we een oproep naar mensen, die begaan zijn met deze problematiek én niet actief zijn in de bestaande structuren. We willen één overlegmoment organiseren op zaterdag 15 februari van 10u tot max. 13u, in Sint-Niklaas, met creatieve, innovatieve personen.

Wij zoeken voor deze denkcel naar volgende profielen:

  • Officials die max. 5 jaar actief zijn
  • Youth officials en youth officials +
  • Referee ambassadors
  • Niet-scheidsrechters die begaan zijn met dit thema

Indien je leuke, innovatieve ideeën hebt, maar helaas 15 februari niet aanwezig kan zijn, mag je dit steeds doorsturen naar emily.lecompte@basketbal.vlaanderen.

De inzendingen zijn gesloten