Good Governance: klankbordgroep 1

Maandag 28 jan 2019 - 19u00 tot en met maandag 25 feb 2019 - 19u00

Good Governance: klankbordgroep 1

Op 1 december 2018 gaven we een stem aan vertegenwoordigers van clubs, scheidsrechters, spelers, coaches, vrijwilligers actief in onze federatie… We vroegen en kregen hun inzichten, verwachtingen én bezorgdheden over een nieuwe structuur, een nieuwe rol, een Basketbal.Vlaanderen 2.0. Zij bekrachtigden de blauwdruk die de Algemene Vergadering van Basketbal.Vlaanderen eerder al goedkeurde. 

In januari en februari 2019 werken we verder rond dit thema. In twee klankbordgroepen buigen we ons verder over volgende thema’s:

Klankbordgroep 1: de organisatie Basketbal.Vlaanderen

Data vergaderingen: 28/1 (19-21u) & 25/2 (19-21u) te Eurovolleycenter, Beneluxlaan 22,1800 Vilvoorde

In deze klankbordgroep komen volgende vragen aan bod:

  • Hoe geven we vorm aan de bestuursorganen, hoe zien we het skelet van de organisatie?
  • Welke “bestuursprofielen” hebben we nodig, wat is de ideale duurtijd van de mandaten?
  • Hoe komen beslissingen tot stand, wat verstaan we onder transparante besluitvorming, hoe komen we tot éénduidige beslissingen?
  • Welke administratieve vereenvoudiging is noodzakelijk?
  • Hoe kan de basisstructuur gereorganiseerd worden om echte betrokkenheid op lokaal en bovenlokaal niveau te bewerkstelligen

De vergadersessies worden begeleid door een procesbegeleider zodat efficiënt in de richting van een concreet voorstel wordt gewerkt.

Na de Algemene Vergadering van 30 maart 2019 gaan we over tot uitvoering  van de plannen.

Voor wie?

Iedereen met affeniteit voor Basketbal Vlaanderen is welkom op de vergadering van de klankbordgroep. 

Meer info

Meer informatie over 'Goed Bestuur' in Basketbal Vlaanderen vind je hier

Inschrijven

inschrijven voor deze klankbordgroep kan via onderstaand formulier t.e.m. zaterdag 26/1

 

De inzendingen zijn gesloten