VTS Plus: Omgaan met kinderen met gedragsmoeilijkheden

Woensdag 18 sep 2019 - 19u00 tot en met woensdag 18 sep 2019 - 22u00

VTS Plus: Omgaan met kinderen met gedragsmoeilijkheden

Een sportles loopt niet altijd zoals gewenst: kinderen die blijven babbelen wanneer ze naar jouw instructies horen te luisteren, kinderen die snel afgeleid zijn, kinderen die andere kinderen steeds weer schoppen,… Gedrag is probleemgedrag wanneer het niet in overeenstemming is met de normen van de heersende groep en is lastig voor zowel de omgeving als voor het kind zelf. Gedragsmoeilijkheden of problemen zijn vaak heel complex en als lesgever weten we niet altijd hoe we op negatief gedrag moeten reageren. We werken rond verschillende verschijningsvormen van gedragsmoeilijkheden/gedragsproblemen zoals faalangst en agressie. We bekijken hoe deze gedragingen tot stand komen en bespreken de do’s en don’ts. Daarnaast bekijken we ook gedragsstoornissen/ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme.

 

Justine Loosveldt behaalde een Master in de Klinische Psychologie (UGent, België). Verder verdiepte zij zich in de sport en behaalde een European Master in Sport & Exercise Psychology (University of Jyväskylä, Finland en University of Leipzig, Duitsland). Zij is werkzaam in de praktijken Psy4Sport en sUP!port.