Webinar: Hoe behoud je vrijwilligers?

Woensdag 01 jun 2022 - 20u00 tot en met woensdag 01 jun 2022 - 22u00

Webinar: Hoe behoud je vrijwilligers?

Mensen vinden die eenmalig willen helpen op een evenement, dat lukt nog. Maar mensen vinden die zich vast engageren wordt bijzonder moeilijk. Succesvol werken met vrijwilligers vraagt een bewuste aanpak en specifieke aandacht. Vanuit een globaal kader kijken we hoe jouw sportclub nog sterker kan werken met bestaande en net aangekomen vrijwilligers.

Programma

Hoe kunnen we verklaren dat mensen niet willen terugkeren naar onze club. Ligt het probleem bij de vrijwilliger, of eerder bij de aantrekkingskracht van onze sportclub?

In deze sessie werken we aan een motiverende context. Een context waarin je niet langer denkt vanuit wat vrijwilligers ‘moeten’, maar vanuit wat vrijwilligers ‘willen’ bijdragen. Hoe kunnen we occasionele medewerkers laten groeien van taakloyaliteit naar clubloyaliteit. Clubs die bewust tijd nemen om na te denken over vrijwilligersbetrokkenheid slagen er beter in mensen langer aan hun club te binden. Vanuit een globaal kader kijken we hoe jouw sportclub nog sterker kan werken met bestaande en net aangekomen vrijwilligers.

Het vrijwilligerswerk binnen de club op een toekomstgerichte manier structureren en cultureren vormt hierbij de basis.

Inschrijven voor deze webinar