Webinar: Sport met grenzen

Woensdag 24 feb 2021 - 20u00 tot en met woensdag 24 feb 2021 - 22u00

Webinar: Sport met grenzen

Op woensdag 24 februari om 20u organiseert Basketbal Vlaanderen in samenwerking met Dynamo Project en ICES de bijscholing "Sport met Grenzen".

Deze bijscholing richt zich in de eerste plaats op de vertrouwenspersonen van de clubs, maar ook coaches en clubbestuurders zijn welkom!

PROGRAMMA

Wat doe je als een sporter foto’s heeft genomen van de meisjes onder de douche? Hoe zorg je voor een laagdrempelig aanspeekpunt voor mogelijke problemen? Welke gedragscode maak je op voor sporters en trainers omtrent kleedkamer- en douchegebruik? Kunnen er seksueel getinte mopjes gemaakt worden op de club met kinderen en jongeren? Mogen trainers en jongeren sms’en? Welke stappen neem je als een ouder een probleem meldt? Kan je een lid schorsen of uitsluiten voor lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Uit grootschalig onderzoek blijkt dat 17% van de bevraagde volwassenen in hun kindertijd en jeugd minstens één ervaring had met seksueel grensoverschrijdend gedrag in een sportomgeving. De kans dat ook jouw sportorganisatie vroeg of laat wordt geconfronteerd met signalen of vermoedens van ongepast lichamelijk of seksueel gedrag is dus reëel. Wie er pas bij stilstaat als er een concreet probleem is, zal misschien niet op de juiste manier reageren. Daarenboven is voorkomen beter dan genezen!

Op al deze vragen biedt “Sport met grenzen: Vlaggensysteem” een antwoord. Het pakket bestaat uit een handleiding en 30 situaties die in de sport voorkomen. Om dit thema volwaardig in jouw club aan te pakken vind je in “Sport met grenzen: Beleidsinitiatieven” concrete acties die je als bestuur je club kan verwezenlijken. De vorming is een mix van theorie, tips, voorbeeldcases en eigen aangereikte situaties.

inschrijven

Inschrijven kan via de website van Dynamo project via deze link.

Problemen met inschrijven? Stuur een mailtje naar info@dynamoproject.be.