Bestuursorgaan Basketbal Vlaanderen neemt enkele belangrijke beslissingen in voorbereiding van seizoen 2021-2022

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Basketbal Vlaanderen op

Bestuursorgaan Basketbal Vlaanderen neemt enkele belangrijke beslissingen in voorbereiding van seizoen 2021-2022

In nasleep van de beslissing om de competities vanaf U14 t.e.m. seniors stil te leggen, nam het Bestuursorgaan van Basketbal Vlaanderen enkele belangrijke beslissingen met een impact voor volgend seizoen. “Met deze beslissingen willen we onze clubs helpen en hopen we meer duidelijkheid richting volgend seizoen te bieden,” aldus dienstdoend voorzitter Kris Fels.

Digitalisering, opleidingen & recreatief basketbal

De rest van het huidige seizoen zullen we investeren in het aanbieden van online bijscholingen en opleidingen én recreatief basketbal, zoals je hier kan lezen. Om deze acties te realiseren, wordt een bedrag tot €60.000 uit eerder aangelegde fondsen aangewend.

Geen competitiegebonden bijdragen in 2020-2021

Voor het seizoen 2020-2021 zullen geen competitiegebonden bijdragen geïnd worden, noch subsidies toegekend. Concreet wil dit zeggen dat het inschrijvingsrecht voor de seniorteams niet verschuldigd zal zijn. In november 2020 werd reeds 50% gecrediteerd, de andere 50% zal per 28/02/2021 gecrediteerd worden. Het Jeugdfonds - waarbij seniorteams bijdragen aan het solidariteitsfonds en de clubs i.f.v. hun jeugdwerking gesubsidieerd worden - zal voor dit seizoen even “on hold” worden gezet, dus geen bijdragen noch subsidies. De regelgeving rond CD201 - waarbij er boetes worden aangerekend bij een tekort aan scheidsrechters en een subsidie bij een overschot aan scheidsrechters die voldoende actief waren - zal dit seizoen eveneens “on hold” worden gezet. Aanrekeningen voor technische vergunningen moeten de clubs evenmin verwachten.
Inzake de verkeringspremies van Ethias zijn de eerste contacten gelegd om net zoals vorig seizoen een aanzienlijke korting te kunnen bekomen. Meer nieuws hierover in mei/juni 2021.

Give & Go

Aangezien een deel van de competitie niet gespeeld werd, zullen er - in samenspraak met de subsidiërende instantie Sport Vlaanderen - aanpassingen gebeuren aan het reglement en de bestedingslijst van Give & Go. Clubs met jeugdwerking die een Give & Go-dossier indienen, zullen tijdig geïnformeerd worden over de wijzigingen aan het reglement.

Deadlines voor mutaties & inschrijving competitie 2021-2022

Zowel de mutatieperiode als de inschrijvingsperiode voor volgend seizoen worden behouden. Mutaties kunnen net zoals andere jaren gebeuren tussen 1 en 31 mei. Het inschrijven van teams voor volgend seizoen wordt verwacht tegen 5 mei voor seniors en tegen 15 mei voor jeugdteams.

Stijgen, dalen & jeugdranking

De ranking van jeugdteams - die aangeeft welke teams aan niveau 1 en 2 mogen deelnemen - zal opgebouwd worden met de resultaten van 2018-2019 (i.p.v. 2020-2021) en 2019-2020. Omdat de resultaten van het huidige seizoen onvoldoende wedstrijden omvatten, worden deze vervangen door de resultaten van '18-'19. 

Alle seniorteams kunnen terug inschrijven voor het niveau waarop ze in seizoen 2020-2021 actief waren. In se zijn er dus geen stijgers en dalers. Indien er teams zouden verdwijnen uit hogere reeksen, kunnen die reeksen opgevuld worden op basis van enkele vooropgestelde criteria. Welke criteria gehanteerd worden, kan je hier lezen.

Clubbestuurders zullen binnenkort echter al bevraagd worden naar hun intentie tot stijgen of dalen, dit om de reeksindelingen voor volgend seizoen al voor te bereiden.

Leeftijdscategorieën

Ook in seizoen 2021-2022 zullen de leeftijdscategorieën U8, U10, U12, U14, U16, U18 (U19 bij meisjes) en U21 (bij jongens) van toepassing zijn.

Verzekeringen

Elk aangesloten lid is verzekerd bij Ethias en dit vanaf 1/7/2020 t.e.m. 30/06/2021, en dit voor alle sportieve en niet-sportieve activiteiten die het lid doet in clubverband. Clubs die sportieve of extra-sportieve activiteiten willen organiseren voor hun leden zijn m.a.w. verzekerd volgens de polisvoorwaarden zoals andere jaren.

Stagevergunningen & diploma’s coaches

Alle stagevergunningen aangevraagd voor seizoen 2020-2021 kunnen verlengd worden met 1 seizoen (2021-2022). Ook trainers die dit seizoen ingeschreven zijn voor een trainerscursus kunnen indien nodig een verlenging aanvragen. Verlengingen kunnen aangevraagd worden vanaf 1/7/2021 via emily.lecompte@basketbal.vlaanderen.

Bijscholingsplicht voor coaches

Bijscholingen gevolgd tussen 1/7/2019 en 15/6/2022 gelden voor bijscholingsplicht in het seizoen 2021-2022.

Diplomaplicht voor coaches

Op vlak van diplomaplicht zijn geen wijzigingen gepland voor seizoen 2021-2022.