Bestuursorgaan beslist over financiële steunmaatregelen voor clubs

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Basketbal Vlaanderen op

Bestuursorgaan beslist over financiële steunmaatregelen voor clubs

Het Bestuursorgaan van Basketbal Vlaanderen besliste op dinsdag 1/9 welke (financiële) steun Basketbal Vlaanderen aan haar clubs zal geven en dit naar aanleiding van de coronapandemie. In totaal wordt ongeveer 400.000 euro vrijgemaakt, komende uit eigen middelen van Basketbal Vlaanderen aangevuld met middelen uit het Noodfonds van de Vlaamse Overheid. Ongeveer €350.000 wordt verdeeld aan de clubs onder de vorm van subsidies, het resterende bedrag zal besteed worden aan andere ondersteunende maatregelen.

Een bedrag van 200.000 euro wordt verdeeld aan clubs met een seniorwerking, pro rata hun bijdragen aan het jeugdfonds in seizoen 2020-2021. Elke club die bijdraagt aan het jeugdfonds mag m.a.w. een subsidie verwachten in de grootteorde van 13% van hun bijdrage aan dat fonds.

Verder zal elke club een subsidie krijgen van €6 per jeugdspeler (t.e.m. U21) en G-basketballer (rolstoel en VE) die bij hen aangesloten waren op 30 juni 2020. In totaal wordt zo op basis van een 25.000-tal leden om en bij de 150.000 euro verdeeld.

Naast de financiële steun, konden clubs ook al rekenen op materiële steun in de vorm van hesjes voor de corona-coördinatoren en elektronische fluitjes.

De verrekening van de subsidies zal in de maand september doorgevoerd worden op hetzelfde moment als de aanrekening van de lidgelden (factuur 30/9 – te betalen tegen 31/10), wat cashmatig een opsteker kan zijn voor vele clubs.

Bovenop deze steun kunnen alle clubs ook (financiële) ondersteuning vragen bij hun lokaal stads- of gemeentebestuur, die daarvoor eveneens subsidies kregen van de Vlaamse Overheid. We willen alle clubs dan ook aanmoedigen om contact op te nemen met het lokale bestuur om te onderzoeken welke ondersteuningsmaatregelen ze daar nog kunnen krijgen.