Check hier de nieuwe gedragscodes voor clubs!

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Medisch en Ethisch Verantwoord Sporten op

Check hier de nieuwe gedragscodes voor clubs!

Basketbal Vlaanderen wil volop meewerken aan een veilige en zuivere sportbeleving. Er zijn in het verleden reeds verschillende initiatieven rond medisch en ethisch sporten opgestart.

Graag stellen we de clubs de gedragscodes voor, die we voor de verschillende doelgroepen hebben opgesteld. Clubs kunnen ervoor kiezen om dezelfde gedragscodes te gebruiken of kunnen deze naar eigen wens aanpassen. We raden de clubs aan om gedragscodes te gebruiken binnen de club. Zo is het voor de leden duidelijk welk gedrag er van hen gewenst wordt als clublid en kan je als club ergens op terugvallen als de code overtreden wordt. Sommige clubs kiezen er zelfs voor om elk (nieuw) lid de gedragscode te laten ondertekenen.

Dat gedragscodes van belang zijn, staat als een paal boven water. Wist je trouwens dat 1 op de 3 sporters wel eens te maken krijgt met psychologisch geweld? En 1 op 10 zelfs met fysiek geweld? En 15% van de sporters al last heeft gehad van seksueel geweld? (onderzoek Dr. Tine Vertommen - Thomas More Universiteit Antwerpen).

Het is van belang dat sporters zich goed in hun vel voelen en dat de club een veilig sportklimaat voor hen creëert. Het is aangeraden dat elke club een vertrouwenspersoon heeft waarbij alle leden van de club terecht kunnen met vragen, bezorgdheden of meldingen rond grensoverschrijdend gedrag. Deze vertrouwenspersoon bouwt mee aan het beleid rond ethisch verantwoord sporten binnen de basketbalclub (bv. waken over gedragscodes voor spelers, coaches, …) en neemt initiatieven voor een veiliger en gezonder sportklimaat. Deze vertrouwenspersoon is bij voorkeur een laagdrempelig aanspreekpunt, die empathisch is, goed kan luisteren, discreet kan handelen en kan doorverwijzen naar externe hulpverleners indien nodig.

Downloads

Zit je met een vraag over medisch & ethisch verantwoord sporten? Heb je een vermoeden/probleem of klacht over grensoverschrijdend gedrag? ... Dan kan je terecht bij de vertrouwenspersoon van jouw club of bij de vertrouwenspersoon van Basketbal Vlaanderen: emily.lecompte@basketbal.vlaanderen