De nieuwe wet rond het verenigingswerk

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Andere op

De nieuwe wet rond het verenigingswerk

Eind 2020 werd op de valreep een nieuwe wet rond het verenigingswerk goedgekeurd door de commissie Sociale Zaken. De regeling zal maximaal tot 31 december 2021 gelden, maar biedt helaas geen afdoende oplossing voor de specifieke noden en bezorgdheden van de niet-professionele sportsector, wat ook al meermaals werd aangegeven door het BOIC, de VSF en het AISF.

Voor wie nog niet echt mee is met het nieuwe statuut verenigingswerk, verzamelde Dynamo Project alle info op een handige landingspagina. Daarnaast wordt er op 19 januari om 20u ook een webinar gehouden over het nieuwe statuut.

Alles over het nieuwe statuut verenigingswerk

De nieuwe wet rond het verenigingswerk m.b.t. scheidsrechters

Belangrijk voor de basketbalclubs om te weten is dat betalingen aan scheidsrechters nooit via het stelsel van verenigingswerk of vrijwilligersvergoedingen hebben verlopen.

Hiervoor baseren we ons nog steeds op de circulaire van 2007, die ook in onze documentenbibliotheek terug te vinden is. Binnen de aldaar bepaalde grenzen zijn de scheidsrechtervergoedingen vrijgesteld van enige fiscaliteit.