Dit werd beslist op de Algemene Vergadering van 2 mei

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Andere op

Dit werd beslist op de Algemene Vergadering van 2 mei

Op de (virtuele) algemene vergadering van 2 mei werden opnieuw een aantal zaken aangepast aan het Huishoudelijk Reglement (vanaf nu het Intern Reglement). Om u heel wat speurwerk te besparen, zetten we graag de voornaamste beslissingen even op een rijtje. 

Vertrouwenspersoon wordt verplicht (AD 61 & AD 70)

Basketbal Vlaanderen wil uiteraard dat de leden zich 100% veilig en vertrouwd voelen binnen hun club. Om tot dit gevoel bij te dragen, zijn goeie omgangsvormen erg bepalend. 

Hierdoor wordt het verplicht om één of meerdere vertrouwenspersonen in de club aan te stellen. Deze persoon (of personen) wordt hét aanspreekpunt in de club waarbij de leden terecht kunnen. 

De federatie zal voorzien in de nodige informatie en aangepaste bijscholingen. De opgave van de naam en contactgegevens van de vertrouwenspersoon (gemandateerde functie) gebeurt in eerste orde via de opgave van de jaarlijkse bestuurssamenstelling van de club.

Technische Vergunning & Bijscholing (CD 230)

Opleiding  dragen bij tot een kwalitatieve jeugdopleiding. Rekening houdend met de mogelijke problematieken van de clubs bij een strikte toepassing van de huidige regelgeving, werd met het oog op het volgende seizoen de regelgeving omtrent bijscholingen en toekenning van technische vergunningen, versoepeld

De jaarlijkse bijscholing voor coaches is niet langer een verplichting om een Technische Vergunning te bekomen. Deze zal echter wel altijd betalend worden, indien de jeugdcoach geen bijscholing heeft gevolgd. Voor een jeugdcoach die wel een erkende bijscholing heeft gevolgd, zal de Technische Vergunning kosteloos worden aangeboden.

De modulaire opleidingen faciliteren zeker, qua tijdsbesteding, de kans een diploma te behalen.

Inschrijven in niveau 1 én 2 (CD 257)

Ook in het komende seizoen kunnen clubs (als overgangsmaatregel) in de leeftijdscategorie U21 zowel een ploeg in Niveau 1 als een ploeg in Niveau 2 inschrijven, op voorwaarde dat de club in seizoen 2019-2020 de competitie met een U21-ploeg in Niveau 1 én Niveau 2 heeft beëindigd.

Bijkomend kunnen teams die in de eerste ronde goeie sportieve resultaten halen, onder bepaalde voorwaarden in een hoger niveau aantreden in de tweede ronde. 

Planning van wedstrijden (CD 261)

Neem bij de planning van de wedstrijden zeker de bepalingen van artikel 261 nog even door. Zo mogen, zonder akkoord van de tegenstander, jeugdwedstrijden op zaterdag en zondag niet aanvangen voor 9u00 (Niveau 1 en 2 niet voor 10u00) en niet later dan 17u00.

Bij de U21 Jongens en de U19 meisjes mogen wedstrijden, zonder akkoord van de tegenstander, op zaterdag niet later starten dan 13u00 (Niveau 1 en 2 niet na 12u00). 

Uitzonderingen (CD 292)

In het komende seizoen zal het opnieuw mogelijk zijn om spelers met een fysieke of mentale beperking OF laat mature spelers in een lagere categorie te laten meespelen. De wijze waarop de aanvraag dient te gebeuren staat beschreven in artikel CD 292.

Let wel: deze uitzondering is niet toepasbaar in Niveau 1 en 2 (ook niet in de tweede ronde na herindeling– CD 257) en ook niet in bekerwedstrijden.