Dit werd beslist op de Algemene Vergadering van 20 juni

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Basketbal Vlaanderen op

Dit werd beslist op de Algemene Vergadering van 20 juni

Op zaterdag 20 juni ll. vond een nieuwe Algemene Vergadering van Basketbal Vlaanderen plaats. Op die vergadering werden een aantal zaken beslist.

Jaarrekening 2019 goedgekeurd

De jaarrekening van 2019 werd op de vergadering unaniem goedgekeurd. Er wordt een fonds (een stuk van de reserves die aan een welbepaald doel worden toegewezen) voor een bedrag van 200.000 euro voorzien om te besteden aan projecten die specifiek de clubwerking moeten ondersteunen. Daarnaast worden er opnieuw extra middelen voorzien om de verdere digitalisering in de komende beleidsperiode te financieren. 

Voorzitter Bestuursorgaan

De huidige voorzitter van Basketbal Vlaanderen, Marc Verlinden, heeft beslist om zijn mandaat als voorzitter ter beschikking te stellen

Verplaatsingskosten Scheidsrechter

Vanaf 1 juli 2020 zal het tarief van de verplaatsingskosten voor scheidsrechters en medewerkers van de federatie 0,30 euro per kilometer bedragen. Hierbij zal er alles aan gedaan worden om de weerslag op de uitgaven van de clubs zoveel mogelijk te beperken, onder andere door de vooropgestelde maximale verplaatsingsafstand van de scheidsrechters verder te limiteren. Het was van 2007 geleden dat het tarief van de verplaatsingskosten nog eens werd aangepast.