Federaal akkoord over nieuwe regeling verenigingswerk

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Andere op

In april 2020 trok het Grondwettelijk Hof een streep door de wetgeving rond het onbelast bijverdienen. Sinds 1 januari 2021 is een nieuwe wet verenigingswerk in werking, die afloopt op 31 december 2021. De federale regering bereikte nu een akkoord voor een nieuwe regelgeving. 

Na maanden getouwtrek kwam er binnen de schoot van de federale regering op 26 november eindelijk een akkoord over een definitieve regeling vanaf 2022. De regering volgt het advies van de sociale partners om artikel 17 (de 25-dagenregel) uit te breiden en te vereenvoudigen, waardoor ook verenigingswerkers die regeling in de toekomst kunnen gebruiken.

Flexibeler gebruik 25-dagenregel

De 25-dagenregeling is een bestaande methode waarmee je losse medewerkers kon inschakelen. Om tegemoet te komen aan de noden van organisaties en verenigingswerkers in de sportsector en de socio-culturele sector werd de regeling nu vereenvoudigd.

Zo besliste de regering om het maximum aantal dagen om te zetten naar uren. Dat maakt het systeem veel flexibeler. Voor de sportsector is het aantal uren verenigingswerk vastgelegd op maximaal 450 uur. Voor de socio-culturele sector wordt het afgetopt op 300 uur.

Ook de fiscale regeling binnen artikel 17 wordt vereenvoudigd. De verenigingswerker zal 10 procent personenbelasting moeten betalen. Dit komt tegemoet aan de vraag van de sportsector naar een betaalbare fiscaliteit. In de huidige regeling was het nog 2 x 10%.

Omdat verenigingswerkers binnen artikel 17 werknemers zijn, is ook de arbeidswetgeving van toepassing. Het is evenwel nog niet helemaal duidelijk op welke manier die zal toegepast worden. De definitieve wetteksten zijn nog niet beschikbaar.

--- 

Bron: Vlaamse Sportfederatie