In de kijker: Youth Official Mattias Dedrie

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Scheidsrechters op

In de kijker: Youth Official Mattias Dedrie

"…als scheidsrechter heb je een volledig andere kijk op het basketbal."

Aan het woord, Mattias Dedrie, een 15-jarige basketbalspeler uit Oostende en al 2 jaar actief als Youth Official. Na het volgen van de cursus georganiseerd door Basketbal Vlaanderen, worden de Youth Officials ingezet voor het leiden van U10 en U12 wedstrijden. "Ik raad de youth official cursus zeker aan iedereen aan", aldus Dedrie. 

Twee jaar geledenheeft Mattias zijn eerste stappen gezet in de wereld van basketbalarbitrage, aangemoedigd door zijn vader Johan Dedrie, ex-nationaal scheidsrechter en verantwoordelijke Youth Officials Basketbal Vlaanderen. Johan richtte in zijn eigen club Basket@Sea een scheidsrechtersacademie op, waarbij jeugdspelers en coaches (en soms ook moedige ouders) uit eigen rangen worden gevraagd om official te worden. Onder strikt toezicht van zes officiële scheidsrechters, aangesloten bij de club, leren ze de knepen van het vak en arbitreren deze clubscheidsrechters wekelijks de U10 en U12 matchen. Er wordt wel van hen verwacht dat ze de Youth Official-cursus volgen, wat hen een licentie voor 4 jaar, een officieel T-shirt en fluitje oplevert.

De Youth Official cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte waarbij de basketbalregels alsook de specifieke regels voor respectievelijk U10 en U12 matchen worden opgefrist. Daarna volgt een praktisch gedeelte dat zich vooral focust op het gebruik van de handen bij signalisatie en de plaatsing op het terrein.


De uiteindelijke doelstelling van een Youth Official is het afleggen van het provinciaal scheidsrechtersexamen, dat eenmaal per jaar in elke provincie wordt georganiseerd. Voor zij die iets meer tijd of ervaring nodig hebben, organiseert Basketbal Vlaanderen een Youth Official PLUS cursus. Dat is een doorstromingscursus die inhaakt op de Youth Official-cursus, maar dan zuiver praktijkgericht gegeven wordt. Op twee uur tijd werken de Youth Officials met begeleiding van ervaren Officials verder aan hun signalisatie, plaatsing en het durven nemen van beslissingen.

"intensieve begeleiding van de Youth Officials is zeer belangrijk en onmisbaar om een betere scheidsrechter te worden."

"Het Basket@Sea clubscheidsrechtersproject vervangt het Youth Official (PLUS) project zeker niet, men moet het eerder zien als een verderzetting van wat de Youth Officials tijdens de cursus geleerd hebben, maar dan toegepast op officiële wedstrijden", zegt Johan Dedrie. "Het Youth Official-initiatief vormt een zeer goede basis bij de start van een scheidsrechterscarrière, maar zonder opvolging of begeleiding van een ervaren collega is de kans zeer reëel dat de Youth Official vrij vlug afhaakt. Er kan dus niet genoeg gewezen worden op de verantwoordelijkheid van de clubs om hun aangesloten officiële scheidsrechters in te zetten voor de vorming van hun Youth Officials. Op lange termijn zal dat zeker zijn vruchten afwerpen."

"Na twee jaar intensieve begeleiding hebben 2 Youth Officials van Basket@Sea, beide 14 jaar jong, met succes het provinciaal examen afgelegd", gaat Dedrie verder. "Om de begeleiding nog te verbeteren, maken we in onze club sinds enkele maanden gebruik van een bluetooth headset waarbij beide Youth Officials met hun referee-coach aan de zijlijn in contact staan, zodat er onmiddellijk kan worden bijgestuurd.  

Gezien de cursussen op geregelde tijdstippen door Basketbal Vlaanderen worden georganiseerd, vind je hoogstwaarschijnlijk een cursus dicht in je buurt. 

Eerstvolgende Youth Official cursussen (reeds bevestigd):

INSCHRIJVEN YOUTH OFFICIAL CURSUS