Integratie rolstoelbasketbal binnen Basketbal Vlaanderen - artikel uit Krik magazine

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Basketbal Vlaanderen op

Integratie rolstoelbasketbal binnen Basketbal Vlaanderen - artikel uit Krik magazine

In 2015 sloegen Parantee-Psylos en Basketbal Vlaanderen de handen in elkaar om rolstoelbasketbal beter te integreren binnen de reguliere basketbalfederatie. Er werd een stappenplan per seizoen uitgewerkt en vanaf het huidige seizoen 2018 – 2019, kan gesproken worden van een totale integratie van rolstoelbasketbal binnen Basketbal Vlaanderen. Ondertussen ontstaan ook nieuwe clubs mét rolstoelbasketbal in hun sportaanbod. Lisa Van Ranst (Basketbal Vlaanderen), Elien Moerman (Parantee-Psylos) en Geert Catrysse (BC Oostende) geven hun kijk op het integratieproces. - Door Lore Camerlinck voor Krik magazine

Lisa Van Ranst, clubondersteuner bij Basketbal Vlaanderen:
“Voor Basketbal Vlaanderen is het een must om het aanbod aan basketbal voor iedereen open te stellen, dus voor alle doelgroepen én leeftijden. Vanuit Sport Vlaanderen werden we dan ook erg gestimuleerd om de G-sport te integreren in de basiswerking van unisportfederaties. Een bijkomend voordeel is dat onze basketbalfederatie beschikt over de nodige expertise en geautomatiseerde systemen om competities te organiseren.

Doelstellingen
De doelstellingen van het integratieverhaal omtrent rolstoelbasketbal zijn kort samengevat de volgende:
1. Het aanbod rolstoelbasketbal duurzamer maken door de inbedding bij Basketbal Vlaanderen met integratie van de werkingen in gezonde, dynamische
clubs.
2. De sportmogelijkheden voor de doelgroepen vergroten zodat meer personen met een beperking starten met basketbal.
3. Een positieve impact op de sociale en economische dimensie van de club, bijv. bestuur, begeleiding, publiek, organisatie, schaalvergroting clubacties…

Daarnaast zijn er ook enkele doelstellingen voor de grote(re), bestaande basketbalclubs:
1. Bevorderend voor bekendheid en promotie van rolstoelbasketbal en teams
2. Gemeenschappelijke bestuurlijke, administratieve taken.
3. Voordelen om deel uit te maken van grote sportclubs, bijv. extra subsidiemogelijkheden, grotere events en financiële acties, aantrekken publiek en sponsoring…

Taken
Basketbal Vlaanderen heeft sinds dit seizoen verschillende taken in het rolstoelbasketbal. Zo organiseren we enerzijds competitievormen vanuit ons geautomatiseerd competitiesysteem en anderzijds jeugdtrainingsdagen en 3x3-toernooien. Bovendien coördineren we de cel rolstoelbasketbal en ondersteunen we de clubs samen met Parantee-Psylos. De samenwerking met Parantee-Psylos verloopt al vanaf dag één van een leien dakje. Ook toen in 2015 enkele clubverantwoordelijken rolstoelbasketbal aanvankelijk niet akkoord waren met het integratieproces, stonden we samen sterk. We zijn als federatie opgetogen met de vooruitgang in het integratieverhaal, maar uiteraard zijn er nog enkele punten waar momenteel hard aan gewerkt wordt. Basketbal Vlaanderen wil namelijk de competities rolstoelbasketbal op een vlotte manier organiseren, rolstoelbasketbal zoveel mogelijk promoten in Vlaanderen en (nieuwe) jeugdwerkingen bij clubs stimuleren. Daarnaast wil de federatie nog meer jeugdtrainingen en 3x3-toernooien organiseren in samenwerking met de clubs, nieuwe scheidsrechters en coaches aantrekken en opleiden en de clubs in het algemeen zo goed mogelijk ondersteunen. Toekomstgericht moet er steeds meer gerealiseerd worden in steeds minder tijd.Positieve reacties
De meeste rolstoelbasketbalwerkingen zijn ondertussen bij bekende basketbalclubs geïntegreerd. Op die manier willen we rolstoelbasketbal in Vlaanderen promoten in de basketbal-community en een goede omkadering en ondersteuning bieden. Hoe verder de integratie gevorderd is, hoe positievere reacties we van medewerkers en clubs krijgen. Het is ook erg fijn om te zien dat bestuurders, spelers, ouders, coaches, supporters die voor het eerst een rolstoelbasketbalmatch bijwonen, aangenaam verrast zijn en respect voor de spelers tonen. Ik wil iedereen dan ook graag aanraden om eens aan een initiatie rolstoelbasketbal deel te nemen.”

Elien Moerman, verantwoordelijke integratiebeleid bij Parantee-Psylos:
“Vanuit Parantee-Psylos vinden we dat elke persoon met een beperking zijn/haar sport moet kunnen uitoefenen in een omgeving waarin hij/zij zich goed voelt én waar er van zijn/haar mogelijkheden wordt uitgegaan. De sporter moet kunnen kiezen waar, met wie en in welke context hij gaat sporten. Het is vanuit die visie dat het integratiebeleid de afgelopen twintig jaar groeide. Door samen met Basketbal Vlaanderen te werken aan de integratie van rolstoelbasketbal binnen de laatstgenoemde federatie, is ook Parantee-Psylos ervan overtuigd dat sport voor personen met een beperking als normaal beschouwd zal worden in het reguliere basketbalmilieu. Basketbal is er voor iedereen, met of zonder beperking. Ook internationaal wordt steeds meer samengewerkt tussen de reguliere en de G-sportinstanties, in dit geval tussen IWBF en FIBA.

Vroeger en nu
Voor er sprake was van integratie, werd rolstoelbasketbal georganiseerd zoals alle andere sporttakken die we bij Parantee-Psylos beheren, we werken namelijk samen met onze clubs. We kwamen minstens een keer per jaar samen met een commissie, waarin de mensen die binnen onze clubs voor rolstoelbasketbal verantwoordelijk zijn hun feedback en input gaven. Een praktisch voorbeeld van een vaak voorkomende drempel die we met de integratie hopen weg te werken, is dat het voor sommige rolstoelbasketbalclubs niet evident is om aan voldoende zaaluren te geraken. Grotere clubs bezetten in de gemeente vaak eerst de grote tijdsblokken, kleinere clubs moeten wachten tot die grote reservaties vastliggen. De integratie binnen Basketbal Vlaanderen zorgt ook voor een betere samenwerking tussen clubs op lokaal niveau: sommige clubs fusioneerden met een valide club, andere werken samen op administratief niveau. Vierjaarlijks werd ook een competitiemanagement verkozen door de commissie dat instond voor de aanduidingen en opleidingen van de officials, de opmaak van de kalender… Het competitiemanagement werd ook geïntegreerd binnen Basketbal Vlaanderen en vormt daar nu de cel rolstoelbasketbal. Het is erg positief dat de mensen met ervaring en kennis over rolstoelbasketbal die overstap konden maken.

Taken
Parantee-Psylos zal rolstoelbasketbal altijd blijven promoten in haar laagdrempelig aanbod, in revalidatiecentra of op sportbeurzen specifiek voor personen met een beperking. Wij leiden mensen met interesse ook naar de clubs van Basketbal Vlaanderen. Daarnaast bezit Parantee-Psylos de knowhow over de doelgroep en net daarom stemmen we op regelmatige basis af met Basketbal Vlaanderen. De classificatieprocedure wordt bijvoorbeeld volledig opgevolgd door onze G-sportfederatie. Sporters krijgen via onze artsen of classificeerders een sportklasse en kunnen vervolgens met hun club meespelen in de competities onder Basketbal Vlaanderen. Het sporttechnische luik en de organisatie wordt nu door de reguliere sportfederatie opgenomen. Sinds dit seizoen organiseren zij ook de Give & Grow, een project dat zich richt naar de jeugd.

Positieve reacties
Bij het opstarten van een integratietraject zorgen we ervoor dat er draagkracht is bij de betrokken sport- clubs. Zij werden dus zeer nauw betrokken van bij de start van het traject. Er werd in 2015 een stappen- plan opgemaakt voor drie seizoenen. De integratie verliep bijgevolg in fases met regelmatig overleg tus- sen de federaties en terugkoppeling naar de clubs. De integratie van een competitie voor personen met een beperking is geen evidentie door het gegeven van classificatie en de daarbij horende sporttechnische en administratieve aanpassingen. Het is voor de federatie geen eenvoudig proces geweest, maar vanuit Parantee-Psylos zijn we tevreden over de in- spanningen en de werkwijze die Basketbal Vlaande- ren levert om de integratie van rolstoelbasketbal op te nemen in de verschillende beleidsdomeinen. De reacties van onze clubs zijn dan ook positief.”Geert Catrysse, verantwoordelijke rolstoelbasketbal bij Filou Oostende
“Vorig jaar besloten spelen en ouders van jonge rolstoelbasketbalspelers om los van Diensten aan huis Zedelgem een nieuw verhaal te schrijven. We vonden via Johan Vande Lanotte een nieuwe thuishaven in Oostende, onder de vleugels van de professionele leider in de eerste klasse van de basketliga, de Euromillionsliga: BC Oostende, het huidige Filou Oostende. Mensen met een beperking verkiezen de club waar zij denken zich het meest thuis te voelen en hier zijn we dan ook één familie. Door de steun die onze spelers krijgen van zowel het bestuur als de spelers en coaches van Filou Oostende, is de integratie van onze rolstoelbasketters in de maatschappij vergroot. Filou Oostende creëert de gunstige omstandigheden waarin we heel wat uitdagingen, verwachtingen, perspectieven... kunnen inlossen. De club gaat uit van de functionaliteit en mogelijkheden van de G-sporter en hierdoor kan men sporten in de meest geschikte en minst belemmerende omgeving. Dankzij de integratie van rolstoelbasketbal binnen Filou Oostende, krijgt elke (G-)sporter de kans om te sporten. Het uitgangspunt van het hele integratieverhaal is het recht op een kwaliteitsvolle sportbeleving en het aanvaarden van de verscheidenheid.”