Je sportclub naar een hoger niveau? Zet in op gezondheid!

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Tips, tricks & meer op

Je sportclub naar een hoger niveau? Zet in op gezondheid!

Op 16 februari organiseerde VSF in samenwerking met VAD (Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs) en het Vlaams Instituut voor Gezond Leven de webinar “Je sportclub naar een hoger niveau, zet in op gezondheid”. In deze webinar werden de gevaren van alcohol en roken in een sportomgeving aangehaald, maar ook de voordelen die je als sportclub kan halen uit het reguleren van alcoholgebruik binnen de club.

Alcohol en de effecten ervan

Dokter Thierry Devreker van het UZ Brussel vertelt over de correlatie tussen sport en alcohol. Uit verschillende studies blijkt dat, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, sporters meer alcohol consumeren dan niet-sporters. Bij zowel meisjes als jongens komen sporters er op vroegere leeftijd en ook frequenter in aanraking mee. ‘In de categorie 14-16 jarigen en 16-18 jarigen tonen studies aan dat jongeren die sporten 2x zoveel drinken als tieners die niet aan sport doen. "Als we kijken naar sporters in teamverband zien we ook dat zij gemiddeld meer alcohol consumeren dan individuele atleten", aldus Devreker.

Leden uit onze clubs komen dus vaker in aanraking met alcohol en de gevaren ervan, en niet alleen volwassenen. De negatieve korte termijn gevolgen, die bij langdurig en regelmatig gebruik lange termijn gevolgen worden, van alcohol op het lichaam zijn niet te onderschatten: verminderde concentratie, beperkte hydratatie, spieren die worden aangetast (al vanaf 2 pinten per week), slecht slapen, hoge schommelingen in hormonen,…

Het grootste gevaar voor onze jeugdleden schuilt echter in het feit dat gewoontes die worden opgebouwd tijdens de jongadolescentie, meegedragen worden voor de rest van het leven en kunnen later maar moeilijk aangepast worden. Alle effecten die alcohol heeft op het lichaam worden op die manier een blijvend risico voor alle sporters. Daarnaast kunnen deze gewoontes ook gevaarlijk zijn voor anderen. Personen die 1-2 keer bingedrinken per jaar vertonen tot 2x agressiever gedrag dan mensen die geen alcohol consumeren, bij personen die tot 2 keer per week bingedrinken stijgt dit zelfs naar 22x. Ook het verhoogde risico op dronken rijden en de vaak dodelijke ongevallen die ermee gepaard gaan, blijven een probleem binnen de maatschappij.

Roken

Naast alcohol is roken een van de grote boosdoeners voor onze gezondheid. Als verslavend product staat roken  op een verdienstelijke 3e plaats, na heroïne en crack en voor methamfetamines en cocaïne. Het is dus niet zo verrassend dat er nog steeds zoveel mensen zijn die roken, ondanks de grote gevolgen die het heeft op een lichaam. In een sigaret zitten gemiddeld 4000 chemische stoffen, waarvan 250 schadelijk zijn en 50 kankerverwekkend.

De lijst met negatieve effecten op het lichaam zijn ook niet min: een verzwakt immuunsysteem, vernauwde bloedvaten waardoor botbreuken minder goed herstellen en wonden minder snel helen, lactaatwaardes die dalen, handgrijpkracht daalt, bloeddruk en hartslag stijgen, volume lucht bij in- en uitademen vermindert drastisch en spiermassa neemt af terwijl vetpercentages toenemen.

Uit studies is gebleken dat sporten de schade die roken toebrengt aan het lichaam niet compenseert. Daarnaast stoppen jongeren die begonnen zijn met roken ook vaker met sporten. Allemaal redenen om waakzaam te zijn over het gebruik en misbruik van tabak binnen onze clubs.

Sportivos

Naast de voordelen voor individuele leden van onze clubs om minder alcohol te drinken zijn er ook aanzienlijke voordelen voor de club om het alcoholgebruik in en rond de club te beperken. Veel clubs halen een groot deel van hun inkomsten uit verkoop van drank en alcohol hoort daar bij, dus aanvankelijk staan clubs weigerachtig tegenover het invoeren van regels die hun inkomsten in gevaar zouden brengen.

Een project uit Australië, het Good Sports Program, heeft echter aangetoond dat clubs die op een gestructureerde manier regels kunnen inbouwen en afspraken maken met hun leden waardoor alcoholgebruik beperkt wordt, uiteindelijk meer inkomsten binnenhalen. Hoewel de inkomsten uit alcoholverkoop daalt, stijgen op termijn andere bronnen van inkomsten door een veilige en positieve omgeving te bouwen waardoor participatie en beleving binnen de club stijgt. Zowel ouders, spelers, vrijwilligers, supporters en alle andere betrokkenen binnen de club profiteren van de positieve effecten ervan.

Om sportclubs in Vlaanderen te helpen heeft VAD naar voorbeeld van het Australische project een gelijkaardig programma uit de grond gestampt, genaamd Sportivos. Via dit programma kan je in verschillende stappen tot een nieuw beleid komen binnen je club om een gezonder klimaat te creëren. Voor meer info, bekijk zeker eens de website van het VAD