Naar Basketbal Vlaanderen 2.0

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Basketbal Vlaanderen op

Naar Basketbal Vlaanderen 2.0

Op 1 december 2018 gaven we tijdens het overlegplatform 'Good Governance' een stem aan vertegenwoordigers van clubs, scheidsrechters, spelers, coaches, vrijwilligers actief in onze federatie. We vroegen en kregen hun inzichten, verwachtingen én bezorgdheden over een nieuwe structuur, een nieuwe rol, een Basketbal.Vlaanderen 2.0. De komende weken komt er een vervolg aan het overlegplatform via twee klankbordgroepen. 

Tijdens het overlegplatform werd de blauwdruk, die de Algemene Vergadering van Basketbal Vlaanderen eerder al goedkeurde, bekrachtigd. “Via een aangepaste structuur moet Basketbal Vlaanderen in staat zijn om éénduidige beslissingen te nemen op maat van onze Vlaamse clubs én de communicatie moet hedendaags zijn en op maat van de verschillende stakeholders," dat was de voornaamste prioriteit die uit het overlegplatform naar voren kwam. 

Twee klankbordgroepen

Om invulling te geven aan die prioriteit, komen er nu twee klankbordgroepen, die elk rond een thema zullen werken en met concrete actiepunten moeten komen. 

De eerste klankbordgroep zal werken rond "De organisatie Basketbal Vlaanderen". Zij zoeken antwoorden op vragen zoals 'hoe kan de basisstructuur gereorganiseerd worden om echte betrokkenheid op lokaal en bovenlokaal niveau te bewerkstelligen', 'hoe geven we vorm aan de bestuursorganen' en 'welke administratieve vereenvoudiging is noodzakelijk?'

De tweede klankbordgroep gaat over de communicatie tussen Basketbal Vlaanderen en de stakeholders. Zij onderzoeken hoe een lerend netwerk tussen clubs kan opgezet worden, welke communicatiekanalen we moeten gebruiken etc. 

Jouw stem telt

Wil je zelf ook deelnemen aan één van de werkgroepen? Dat kan! Inschrijven kan via deze link voor klankbordgroep 1 en via deze link voor klankbordgroep 2. De werkgroepen komen telkens samen in Vilvoorde. 

 

Download hier de verslagen van de klankbordgroepen op de Governance-dag van 1 december 2018: