One team tegen Pesten!

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Medisch en Ethisch Verantwoord Sporten op

One team tegen Pesten!

Pestgedrag in jouw basketbalclub? Time out! Deze week is het Week tegen Pesten. Nog steeds komen jongeren van elke vereniging in aanraking met pestgedrag. Dit willen wij met Basketbal Vlaanderen helpen tegengaan. In dit artikel geven we jullie tips hoe je pestgedrag kan vermijden in jouw club.

One team, one dream

Tips

Creëer een leuke, positieve sfeer

Zorg ervoor dat iedereen elkaar leert kennen, organiseer bijvoorbeeld eens een teambuilding, een stage, een etentje,...

Zorg voor een aanspreekpunt

Een pestvrije sportomgeving heeft behoefte aan een laagdrempelig aanspreekpunt en een duidelijke meldingsprocedure die gekend zijn bij heel de club.

Stel een gedragscode op

Goede afspraken zijn belangrijk in een sportorganisatie. Een gedragscode is daarvoor hét perfecte instrument. En gedragsregels die pesten kunnen voorkomen mogen hierin niet ontbreken. Visualiseer deze gedragscode.

Reageer juist

Op pestgedrag moet juist gereageerd worden. Ben je getuige van een pestvoorval? Reageer dan kordaat.

Maak iedereen van pesten bewust

Alle betrokken partijen moeten hetzelfde doel voor ogen hebben: pesten voorgoed stoppen. Sportende kinderen en jongeren moeten weten dat hun sportorganisatie een pestvrije omgeving wil. Ook ouders, trainers en vrijwilligers moeten betrokken worden. Breng dus meer visibiliteit aan pesten.

Stip it

Laat met je club zien dat jullie een sportieve vuist maken tegen pesten. Zet vier stippen op je hand en doe de ‘Move tegen Pesten’: zo laat je zien dat jij en je club tegen pesten zijn. Deze foto kan je dan delen op sociale media met #stipit of ophangen in de cafetaria!

Met elke stip die je zet, ga je akkoord met één van deze stellingen:

  • Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen.
  • Ik praat erover als pesten mij verdrietig of bang maakt.
  • Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
  • Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.

Ga pesten tegen en zorg dat iedereen binnen jouw club gelukkig is bij het betreden van de sporthal!

ONE TEAM is niet voor niets de populairste slogan bij basketbalploegen!