"Samen met de clubs blijven werken aan een veilig en zuiver basketbalklimaat"

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Medisch en Ethisch Verantwoord Sporten op

"Samen met de clubs blijven werken aan een veilig en zuiver basketbalklimaat"

Sinds oktober 2020 heeft Basketbal Vlaanderen officieel een Ethische Commissie. We gingen even na bij de secretaris en een aantal leden van de commissie hoe dit precies tot stand is gekomen. 

"In de eerste plaats is deze commissie verantwoordelijk voor het verlenen van advies rond ethische thema’s", zegt Emily Lecompte, secretaris van de Ethische Commissie, vertrouwenspersoon én medewerkster opleidingen en Bijscholingen bij Basketbal Vlaanderen. "Daaronder vallen preventie, vorming en sensibilisering waarbij we voornamelijk ondersteuning bieden aan de vertrouwenspersonen van de clubsIn het kader van de problematiek rond (seksueel) grensoverschrijdend gedrag stelde de overheid 6 beleidsmaatregelen op voor de sportsector. Een initiatief dat we vanuit Basketbal Vlaanderen zeker ondersteunen. Het oprichten van een ethische commissie was één van die maatregelen en daarom gingen we vorig jaar gericht op zoek naar de ideale profielen hiervoor."

"De Ethische Commissie wil de vertrouwenspersonen optimaal ondersteunen in hun takenpakket"

De ethische commissie bestaat uit 6 leden, allen met een uiteenlopende achtergrond. De commissie bestaat uit Bart Blondeel, Bjorn Peeters, Hilde D'Hondt, Katrien De Cocker en Nancy Sturtewagen. "De leden hebben gevarieerde profielen, onder andere een HR-manager, een voorzitter van een basketbalclub, vertrouwenspersonen, een psycholoog, een coach, ... Wat ze allemaal gemeen hebben, is een hart voor ethiek. Het belang van deze ethische commissie is niet te onderschatten. Clubs zijn in de eerste plaats verantwoordelijk om hun spelers basketbalactiviteiten aan te bieden, maar daarnaast vinden we het belangrijk dat dat in een ‘veilige omgeving’ gebeurt. De vertrouwenspersoon speelt daar een heel belangrijke rol in en als ethische commissie willen we deze vertrouwenspersonen optimaal ondersteunen in hun takenpakket. Samen met alle basketbalclubs willen we continu blijven werken aan een veilig en zuiver basketbalklimaat voor iedereen."

Klik hier om meer te weten te komen over de leden van de Ethische Commissie! 

 

WIl je meer informatie of zit je met vragen rond dit artikel? 

Klik dan hier of mail naar vertrouwenspersoon Emily Lecompte