Strikt toepassen spelregels minibasketbal - op maat van het kind

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Competitie op

Strikt toepassen spelregels minibasketbal - op maat van het kind

Na de hervorming van minibasketbal - die sinds seizoen 2014-2015 gestart is – zijn we tot een continuïteit in de opbouw  van de spelvormen en -regels gekomen in Vlaanderen.
In het strikt toepassen van de spelregels is door sommige clubs, jeugdcoaches en youth officials nog een weg af te leggen. Daarom willen we iedereen nog eens wijzen op de filosofie van minibasketbal en het strikt toepassen van de spelregels ten goede van de kinderen.

Filosofie minibasketbal

Basketbal voor jonge kinderen is helemaal niet hetzelfde als basketbal voor volwassenen. Kinderen zijn kleiner, minder sterk, minder snel en hebben minder technische en tactische bagage als volwassenen. Waarom zouden we dan ook dezelfde regels gebruiken voor beiden?

Minibasketbal wordt georganiseerd op maat van het kind. Samen met de clubs trachten we een ideale leeromgeving te creëren waarin de speler centraal staat en waarin hij of zij maximale kansen krijgt om zich te ontwikkelen en plezier te beleven. We brengen het basketbal naar het niveau van de kinderen die stapsgewijs opgebouwd worden: een kleiner terrein, minder spelers, meer balbezit, meer scoremogelijkheden, meer spelvreugde en minder spelregels

Ook in andere Europese landen werd minibasketbal ontwikkeld, FIBA Europe organiseert jaarlijks de ‘FIBA mini-basketball convention’ om de koppen bijeen te steken en good practices uit Europa met elkaar te delen.


Als we in Vlaanderen naar de andere teamsporten kijken, wordt ook daar dezelfde filosofie toegepast. Voetbal Vlaanderen ontwikkelde zelfs een nog meer stapsgewijze opbouw: U5 1vs1 dribbelvoetbal, U6 2vs2, U7 3vs3, U8-9 5vs5, U10-11 / U12-13 8vs8 waarbij de terreingrootte, het doel en de bal ook stapsgewijs groter wordt. Pas vanaf U13 wordt 11-11 op een volledig terrein gespeeld.
 

Strikt toepassen spelregels minibasketbal

Basketbal Vlaanderen wil clubs, coaches, jeugdcoördinatoren en (youth) officials nogmaals attent maken om de spelregels in heel Vlaanderen strikt toe te passen. De spelregels en meer info minibasketbal kan je terugvinden via www.basketbal.vlaanderen/minibasketbal

De grootste uitdagingen blijken het toepassen van beschermd balbezit bij U8 én het spelen op ¾ van groot speelveld (afstand tussen ringen 15-18 m) bij U10 te zijn!

U8 Beschermd balbezit

De regel van beschermd balbezit is in voege. Beschermd balbezit wil zeggen dat de bal niet uit de handen getrokken of geslagen mag worden wanneer een speler stil staat met de bal.
De speler in balbezit krijgt 10”*  om een beslissing te maken. Nadien gaat de bal naar de coach of scheidsrechter en wordt de bal ingegeven aan de zijlijn door de verdedigende speler. Het principe van beschermd balbezit wordt strikt toegepast bij U8 spelers. 
De bal mag afgenomen worden bij dribbel of pas wanneer de bal ‘los’ is **.

* Dit is een subjectieve tijd. Men geeft de speler een waarschuwing en dan pas kan men de regel toepassen en de bal geven aan de tegenpartij. Doel van deze regel is het vermijden dat een speler blijft staan als een standbeeld met de bal voor de buik of boven het hoofd. Indien de aanvaller de bal beweegt ( parabool) mag men de bal niet afnemen; het is dan aan de verdediger om de bal te leren spiegelen en een slechte pas af te dwingen.
** Opgelet met fouten, wanneer een verdediger slaat naar de bal. Probeer “reaching” niet toe te staan.

U10 Aangepast speelveld

De wedstrijden worden gespeeld op ¾de terrein. Dit betekent dat de afstand van ring tot ring 15-18 meter dient te zijn met aandacht voor het gebruik van veilige mobiele doelstellen.

• Bij een basketbalterrein (max. 28 x 15 meter, min. 26 x 14 meter) staat 1 doel op de eindlijn en 1 doel op de vrijworplijn aan de andere zijde. De zijlijnen zijn de zijlijnen van het reguliere basketbalterrein. De eindlijnen zijn de eindlijn aan de ene zijde en de vrijworplijn en het verlengde er van aan de andere zijde. Dit kan men aangeven met potjes, spots of papiertape.

• Bij het gebruik van een volleybalterrein  (18x9 meter) staan de doelen achter de eindlijnen van het volleybal terrein en worden de zijlijnen van het basketbal terrein gerespecteerd.

• Doordat veel sporthallen compacter gebouwd worden, zijn de speelvelden in de breedte van de zaal vaak te klein voor 5-5 maar voldoen ze wel aan de voorwaarden om 4-4 te spelen.

• Voorhangborden aan hoge doelen hangen kan ook een oplossing bieden om de afstand tussen de ringen tot 15-18m te beperken.

Wij zijn ervan bewust dat het niet overal evident is om U10 4-4 op ¾ terrein te spelen door de belijning en verbod in sporthal om mobiele doelen plaatsen. Echter zijn er verschillende mogelijkheden om toch op een kleiner speelveld met een afstand van 15-18m tussen de beide ringen te spelen.

Ook de spotherkenning kan opgelost worden door effectief anti-slip spots te leggen of verwijderbare tape te plakken, zodat de spelers zich gemakkelijker op het speelveld kunnen oriënteren.

Besef dat bij U10 4-4 de spelers zwaarder belast worden dan bij U12 5-5 indien ze reeds op een volledig speelveld zouden spelen. Ook de grootte van het speelveld dient stapsgewijs opgebouwd te worden om de doelstellingen binnen minibasketbal te behalen.
Uitzonderingen leeftijdscategorieën

Uitzonderingen leeftijdscategorieën dienen aangevraagd én goedgekeurd te worden via uitzonderingen@basketbal.vlaanderen

*** Beginnende eerste jaars U12 (°2009) mogen aansluiten bij U10 als ze maximaal 1 jaar aangesloten zijn bij Basketbal Vlaanderen (zie spelregels minibasketbal, uitzondering aan te vragen via uitzonderingen@basketbal.vlaanderen)
**** Beginnende eerste jaars U10 (°2011) mogen aansluiten bij U8 (zie spelregels minibasketbal, uitzondering aan te vragen via uitzonderingen@basketbal.vlaanderen)


Vragen of opmerkingen minibasketbal

www.basketbal.vlaanderen/minibasketbal

Vragen, opmerkingen of meldingen omtrent de spelvormen en -regels minibasketbal: minibasketbal@basketbal.vlaanderen

Vragen of opmerkingen omtrent de organisatie, niveaus, reeksindelingen van de competities minibasketbal: competitie@basketbal.vlaanderen

Wedstrijdbladen U8 en U10 opsturen naar wedstrijdbladen@basketbal.vlaanderen