Trainers vinden, binden en activeren...hoe pak je dat aan?

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Tips, tricks & meer op

Trainers vinden, binden en activeren...hoe pak je dat aan?

Eén van de grootste uitdaging in het trainersbeleid is voldoende bekwame trainers te vinden, de goede trainers te behouden, de interne communicatie tussen trainers & bestuur vlot te laten verlopen en de administratie van trainers in orde te krijgen.

Wij lijsten hieronder 15 tips voor een goed trainersbeleid in de club op:

Een duidelijke missie, visie en waarden

Heb een duidelijke missie, visie en waarden die leven in je club. Deze duidelijk communiceren aan alle leden, is van groot belang. Trek de trainers aan die passen bij je missie, visie en waarden.

Creëer een positief trainersklimaat

Creëer een positief trainersklimaat zodat de trainers zich goed voelen en extrinsiek gemotiveerd worden. Ondersteuning en waardering voor je trainers zijn hier van groot belang. Heeft jouw club een gunstig trainersklimaat? Vraag het na aan je trainers via dit vragenlijstje.

Missie, visie, waarden, doelstellingen --> Actie! 

Vertaal de missie, visie, waarden en doelstellingen in duidelijke acties. Stel een organigram met rollen en taken voor het trainersbeleid op. Implementeer de gerichte acties in de werking. Stel de vragen "Waar willen we naartoe?" "Wat willen we bereiken met een beter trainersbeleid?"

Hou rekening met de context voor elk individu

Hou rekening met de uitdagingen binnen de dynamische context van de club. Niet voor alle leden is de sportbeleving gelijk (vb. competitie vs spelplezier centraal). De betrokkenheid van de ouders kan heel verschillend zijn (vb. ingeïnteresseerd vs over-geëngageerd). De club bestaat uit mensen met generatieverschillen op vlak van communicatie, attitude, interesse... Een trainer heeft communicatieve, didactische, pedagogische en sportechnische skills nodig om al zijn taken goed te kunnen uitvoeren. Omkadering door de club en opleiding voor de trainers is hiervoor gewenst.

Culture eats strategy for breakfast

Een sterke cultuur motiveert en zorgt voor bezieling bij de trainersgroep. Tracht de trainers via je visie en waarden te boeien; via je organisatie, communicatie en afspraken te binden en via inspiratie en motivatie te bezielen. Op die manier kan de sterke cultuur omgezet worden in resultaat. Enkele mogelijke situaties die in de club kunnen voorvallen en een mogelijk stappenplan, kan je hier terugvinden.

Bied groeikansen

Bied de trainers kansen om te groeien tijdens hun trainerscarrière. Dit begint met toekomstgericht denken en een gezamelijk project tussen bestuur en trainers. Dit kan in een overeenkomst neergeschreven worden. De club ondersteunt de trainers met materialen, documenten, opleidingen, functieomschrijvingen, taken...zodat de trainer zijn verplichtingen op een goede manier kan nakomen.

Investeer in een coördinator voor trainers

Investeer in een bekwame coördinator voor de trainersgroep. Een goede coördinator is enerzijds een 'manager' die dagelijks zaken behe(e)r(s)t, problemen aanpakt en het vlotte verloop bewaakt. Maar ook een  'communicator' die mensen aanspreekt, betrekt en in beweging zet. Anderzijds is een coördinator een 'leider' die leiding geeft aan zichzelf en de trainersgroep, de opleidingsvisie nastreeft en structurele oplossingen zoekt voor problemen.

Permanente ontwikkeling = Key

Ontwikkel een intern opleidingssysteem van de eerste stappen als trainer tot een trainer die zich permanent ontwikkelt. De begeleiding in het begin is hoog en neemt geleidelijk aan af. Werp geen startende trainers voor de leeuwen.

Ga actief op zoek

Ga actief op zoek naar potentiële trainers die bij de missie, visie en waarden van de club passen. Dit kan intern in de club door (jeugd)spelers of ouders, die zelf basketbal gespeeld hebben, te triggeren. Ook extern kan er gezocht worden naar geschikte trainers door het netwerk van het bestuur, de trainerspool, ... te gebruiken.

Motivatie door afstemming

Hou trainers gemotiveerd door persoonlijke doelen en clubdoelen op elkaar af te stemmen. Hier dient rekening gehouden te worden met contact, compensatie, verantwoordelijkheid, gedeelde visie, communicatie en high standards.

Ken de behoeften van je trainers

Ken jij de behoeften van je trainers? Niet alle trainers hebben dezelfde behoeften, het is van belang deze te kennen om hun welbevinden te doen toenemen. De ene trainer streeft erkenning, respect en waardering van sporters, ouders en bestuur na. Terwijl een ander de mogelijkheid tot eigen ontwikkeling en bijscholing belangrijker vindt.

Competenties ondersteunen

Ken de competenties van je trainers en ondersteun hen in de ontwikkeling ervan. Niet alle trainers moeten identiek zijn. Een gedeelde visie, waarden en doelstellingen zijn wel van belang. Match de trainers met de teams waar hun sterktes en rol het best naar voor komen.

Maak van je club een leerbedrijf

Niet alleen spelers dienen te leren, maar ook bestuurders en trainers. Investeer energie, middelen en tijd in de permanente ontwikkeling en bijscholing van je trainersteam. Wie in de club volgt de opleidingen en bijscholingen van de trainers op? Er is een breed aanbod van trainerscursussen en bijscholingen aangeboden door de Vlaamse Trainersschool, Basketbal Vlaanderen en partnerorganisaties. Ook clubs kunnen ondersteuning krijgen bij het organiseren van bijscholingen.

Leer en verspreid

Bespreek op je trainersvergaderingen niet enkel praktische zaken. Leer van elkaar en verspreid goede ideeën en tips onder trainers. Zoek samen oplossingen voor problemen die zich voordoen. Plan de trainersvergaderingen structureel in en laat dit tot het takenpakket van de trainers behoren. Zorg ervoor dat de vergaderingen goed georgansieerd worden, interessant zijn en veel interactie aan bod komt.

Compenseren is waarderen

Trainers vergoeden is investeren in je clubwerking. Zorg dat de vergoedingen transparant en logisch zijn op basis van engagement, tijdinvestering, kwaliteit, opleiding, verantwoordelijkheid, anciënniteit, bijdrage aan de clubwerking etc.

 

De tip&tricks werden geschreven op basis van de interessante bijscholing "Een hedendaags trainersbeleid voor je sportclub - Over het vinden, binden en activeren van trainers". Met dank aan Dynamo Project en spreker Kenneth Bastiaens van Coach2Competence.