Wat werd er allemaal beslist op de Algemene Vergadering van 30 november?

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Basketbal Vlaanderen op

Wat werd er allemaal beslist op de Algemene Vergadering van 30 november?

Op de algemene vergadering van 30 november werden een aantal zaken aangepast in het Huishoudelijk Reglement. Deze wijzigingen zijn niet onbelangrijk voor de clubs, dus daarom zetten we ze hieronder even op een rijtje. We hebben er ook telkens de implementatiedatum bij vermeld.

Art. AD 70 (nieuw) Kalenderverantwoordelijken (implementatiedatum 01/01/2020) 

Er zijn meer en meer grote clubs die werken met één of meerdere kalenderverantwoordelijken die vaak geen bestuurder zijn van de club en daardoor eigenlijk niet bevoegd zijn om kalenderbeslissingen te nemen. Dit zorgt vaak voor langere en tragere communicatielijnen door omwegen via officiële bestuurders. Door deze beperkte bevoegdheid te mandateren kan dit omzeild worden. Daarom: 

Kalenderverantwoordelijke

Een club kan één of meerdere (maximaal 3) kalenderverantwoordelijken aanstellen, dewelke gemandateerd worden voor de handelingen bepaald in artikel CD260. Enkel meerderjarige leden van een club kunnen gemandateerd worden. 

Het mandaat stopt:

  • Als het bestuur van een club het mandaat stopzet
  • Als de toewijzing van de gemandateerde bij de betrokken club beëindigd wordt
  • Automatisch op het einde van elk seizoen tenzij het mandaat vernieuwd wordt.

Clubs kunnen het mandaat onbeperkt hernieuwen. De kalenderverantwoordelijke moet geen bestuurder zijn van de rechtspersoon van de club.

Art. CD 222 - Regels ter vervanging van een afwezige scheidsrechter (implementatiedatum 01/01/2020)

We worden regelmatig geconfronteerd met jeugdwedstrijden waarvoor er geen officiële scheidsrechters aangeduid werden. Als deze allemaal uitgesteld worden, verplaatst dit het probleem enkel naar een latere datum en stapelen de uitgestelde wedstrijden zich op, alsook de problemen voor de clubs om een onderling akkoord te vinden om de uitgestelde wedstrijd te spelen. Daarom: 

Indien er geen neutrale scheidsrechter gevonden wordt, dan mag de bezoekende club er een voorstellen: kan hij dat niet, dan mag de bezochte club een scheidsrechter voorstellen. De gekozen scheidsrechter mag de wedstrijd echter slechts leiden mits akkoord van beide kapiteins. Als er geen akkoord bereikt wordt dan moet de wedstrijd opnieuw geprogrammeerd worden. Betrokken clubs moeten in onderling overleg een nieuwe datum voorstellen binnen de 5 werkdagen. Indien er geen onderling akkoord bereikt wordt, dan legt het departement competitie datum en uur vast.

Wedstrijden van provinciale afdelingen die geen aanleiding geven tot stijgen/dalen en/of van jeugdafdelingen op niveau 3 & 4 moeten altijd gespeeld worden, ook al is er geen scheidsrechter. 

Art. CD 229 - Terreinafgevaardigden bij recreatieve wedstrijden (implementatiedatum 01/01/2020)

Ook bij recreatieve wedstrijden is de aanwezigheid van een terreinafgevaardigde noodzakelijk. Indien er enkel wordt bedoeld dat de terreinafgevaardigde bij recreatieve wedstrijden ook een andere functie mag uitoefenen, kan dit beter explicieter omschreven worden. Daarom:

Deze verplichting is niet van toepassing voor wedstrijden van de recreatieve afdeling.

Art. 253 - Deelname aan de Kampioenschappen - U23 wordt U21 (implementatiedatum 01/07/2020)

Doordat de betere U23-spelers gebruikt kunnen worden op alle competitieniveaus, kunnen deze ook ingezet worden om ploegen aanzienlijk te versterken bij cruciale wedstrijden. Zo kan je een speler die heel het seizoen enkel in TDM1 speelt in principe gebruiken om een ploeg in 3e Provinciale op het einde van het seizoen te helpen in de degradatie- of promotiestrijd.
Dit wordt gepercipieerd als competitievervalsing omdat deze spelers in regel geen deel uitmaken van de ploeg en het niet gaat om jonge spelers die mogen meedoen op een hoger niveau maar over betere spelers die op een lager niveau komen spelen om de ploeg te versterken.

In het bijzonder stelt het probleem zich ook in de bekercompetities waar een team uit bijvoorbeeld eerste provinciale U23 spelers uit TDM1 kan opstellen tegen een ploeg uit eerste landelijke en daarbovenop ook nog eens een voorgift krijgt. Door de leeftijd van de vrijstelling terug te schroeven naar de U21 categorie gaan de scherpste randjes er af. Dit komt ook overeen met de oudste jeugdcategorie, wat ook als logischer en rechtlijniger zal ervaren worden.

==> Daarom wordt de leeftijd VANaF SEIZOEN 2020-2021 van 23 jaar teruggeschroefd naar 21 jaar.

Art. 254 - Deelname aan de kampioenschappen voor seniors - 1e Landelijke (implementatiedatum 01/01/2020)

Er zijn ook een aantal aanpassingen gemaakt om optimaal in te spelen op de mogelijke gevolgen van het invoeren van een licentiesysteem op nationaal vlak. Als we geconfronteerd worden met en groot aantal dalers of ploegen die niet kunnen stijgen door het niet behalen van een licentie, moeten we daarop kunnen inspelen door het aantal ploegen geleidelijk te laten dalen, over verschillen seizoenen gespreid. 

De Raad van Bestuur van Basketbal Vlaanderen kan in 1e Landelijke een afwijkend aantal ploegen toelaten en een afwijkende competitievorm organiseren indien het noodzakelijk blijkt ten gevolge van de regelgeving omtrent deelname aan de competitie in Basketball Belgium.

Art. 264 - Vormen van de afdelingen (implementatiedatum 01/01/2020)

Hierbij werd beslist dat indien een club in 1e Landelijke Heren zich in de onmogelijkheid om te stijgen bevindt, de volgende in de rangschikking de gerechtigde stijger wordt. 
Dit houdt in dat clubs die een licentie voor deelname aan de TDM2 competitie hebben ingediend en verkregen, verplicht kunnen worden om te stijgen doordat een hoger gerangschikt team geen licentie heeft aangevraagd. Deze maatregel zou vooral meer en sneller duidelijkheid moeten bieden omtrent het aantal teams dat het volgende seizoen actief zal zijn in 1e landelijke.

Het volledige verslag van de Algemene vergadering zal u binnenkort kunnen raadplegen via “Verslagen”.