Wat werd er beslist op de Algemene Vergadering van maart 2019?

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Basketbal Vlaanderen op

Wat werd er beslist op de Algemene Vergadering van maart 2019?

Op zaterdag 30 maart vond er een Algemene Vergadering van Basketbal Vlaanderen plaats. Daarin werden nogal wat zaken beslist en goedgekeurd. Hierbij een handig overzicht van welke knopen er werden doorgehakt. 

Hervorming Jeugdcompetitie

Dat de jeugdcompetitie volgend seizoen op een andere manier zal georganiseerd worden, wist je natuurlijk al. In de marge van die hervorming, waren echter nog een aantal beslissingen nodig. 

Zo werd op de AV beslist dat clubs die in seizoen 2018-2019 én met een ploeg in de nationale U21-competitie aantraden én met en U21-team in de landelijke competitie, volgend seizoen - uitzonderlijk en bij wijze van overgangsmaatregel- met twee teams op de hoogste niveau's (één op niveau 1 en één op niveau 2) kunnen deelnemen. 

Daarnaast zal er volgend seizoen geen beperking meer zijn van het aantal spelers die mogen aantreden in een hogere leeftijdscategorie (wijziging tegenover de oorspronkelijke nota). Spelerslijsten worden ingevoerd op alle niveaus, maar er is geen verplicht minimum aantal spelers dat op de spelerslijsten vermeld dient te worden. Zo volgen we dezelfde lijn als de spelerslijsten bij seniorsteams. 

In het kader van de hervorming van de hervorming van de jeugdcompetities werd het Huishoudelijk Reglement, deel Competitie aangepast. Concreet gaat het om de artikels 204, 242, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 268 en 296

De jaarkalender en de leeftijdscategorieën voor het seizoen 2019-2020 werden tegelijkertijd unaniem goedgekeurd. 

Wat verandert er voor trainers?

In de hervorming van de jeugdcompetitie spreken we niet langer meer van landelijk, grensoverschrijdend en provinciaal. Dat zorgt ervoor dat we voor de diplomaplicht een nieuw overzicht hebben met een indeling per niveau bij de jeugd. Voor de seniorencompetitie blijft de diplomaplicht identiek aan vorig seizoen.

Daarenboven werd ook beslist dat er een bijscholingsplicht komt voor coaches. In het bedrijfsleven, andere sporttakken en basketbalfederaties in het buitenland is het al de normale gang van zaken dat iedereen jaarlijks 1 of meerdere bijscholingen volgt. Vanaf 1 juli 2019 zal in Vlaanderen elke jeugdcoach per seizoen minimum 1 coachesclinic van minstens 1 uur moeten volgen.

De details voor coaches lees je hier.

Minder kosten en grenzen voor clubs

De afschaffing van de territoriale beperkingen gevat in artikelen AD 61, 62 en 67 werden unaniem en met onmiddellijke ingang goedgekeurd. Dit wil onder andere zeggen dat de provinciegrenzen wegvallen bij een fusie van clubs. Clubs van twee verschillende provincies kunnen vanaf nu dus fusioneren.

Om de elektronische (her)aansluiting van spelers te motiveren, werden ook daarrond enkele maatregelen goedgekeurd. De aansluitingskosten (AD 73) via de elektronische procedure bij (her)aansluiting van jeugdspelers en niet-spelers wordt gratis voor clubs. De verwerkingskost bij een papieren aansluiting daarentegen wordt €8 voor +12 jarigen en voor -12 jarigen, die niet altijd over een kids-ID beschikken, blijft de bijdrage ongewijzigd. 

In het kader van het jeugdfonds (Art. FD 518) werden eveneens wijzigingen doorgevoerd. Zo is er geen aparte verwerkingskost voor clubs, blijft de incentive van €250 aan elke jeugdploeg die de volledige competitie beëindigd heeft (vanaf U12 t.e.m. U21) en krijgt elke jeugdploeg die de volledige competitie beëindigd heeft in U10 en U8 2x 3T3 (op twee speelhelften) €100 per seizoenshelft. Voor de jeugdploegen die de volledige competitie hebben beëindigd in U8 1x 3T3 (op één speelhelft) wordt €50 per seizoenshelft voorzien.

OVERZICHT Wijzigingen Huishoudelijk Reglement

Een overzicht van alle artikels die worden aangepast in het Huishoudelijk Reglement vanaf 1 juli, vind je hieronder: 

Wijzigingen HH Reg. 

Het volledige verslag van de Algemene vergadering kan je hier terugvinden. 

Kosten bij forfaits zijn verschillend al naargelang het om een resultaatgebonden wedstrijd gaat of niet. Hiervoor werden wijzigingen goedgekeurd in de TTB (Tabel van Tarieven en Boetes) en meer specifiek bij de verwijzingen naar CD 274 en 276