Webinar: de nieuwe vzw-wetgeving voor clubs

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Tips, tricks & meer op

Webinar: de nieuwe vzw-wetgeving voor clubs

Op donderdag 25 februari organiseerde Dynamo Project een webinar rond de nieuwe vzw-wetgeving voor clubs. Wij waren er (samen met ruim 100 anderen) bij en zetten hieronder graag nogmaals de grote lijnen op een rijtje voor jullie. 

Toegegeven, het is niet het meest luchtige thema om een webinar rond te volgen, maar we hebben toch ons best gedaan om het zoveel mogeliijk naar mensentaal om te zetten. 

Vzw's en Feitelijke Verenigingen

Als inleiding werd even ingezoomd op 3 nieuwe wetten die sinds 2018 van kracht zijn, namelijk dat vzw's nu ook ondernemersrecht hebben in de ondernemingsrechtbank (i.p.v. de rechtbanken van koophandel). Ten tweede heb je het insolventierecht, wat wil zeggen dat vzw's nu niet meer failliet kunnen gaan zoals ene bedrijf dat kan, terwijl dat vroeger wel nog kon. Tot slot is er nu het wetboek venootschappen en verenigingen, in plaats van de stokoude vzw-wet uit 1921. 

Er werd verder gegaan met de verschillen tussen vzw's en feitelijke verenigingen uit de doeken te doen. Hierbij zijn de grootste verschillen dat vzw's structuur moeten hebben in de vorm van een Algemene Vergadering en een Bestuursorgaan en heel wat administratie met zich mee brengt. Een vzw geniet ook rechtspersoonlijkheid en wordt beschermd i.f.v. de aansprakelijke. Tot slot heb je ook een scheiding van vermogens tussen het persoonlijke vermogen en het vermogen van de vzw. Bij een Feitelijke Vereniging bestaat er totale vrijheid. Bij het tekenen van een contract is de persoon die het contract tekent bijvoorbeeld aansprakelijk. We kunnen concluderen dat een vzw heel veel werk met zich mee brengt, maar dat je er wel veel zekerheid voor in de plaats krijgt. 

Inzoomen op de vzw & de statuten

Belangrijk aan een vzw, is dat een belangeloos doel wordt nagestreefd in kader van welbepaalde activiteiten. Nieuw hierbij, is dat er geen verbod meer is op onbeperkt handel drijven. Als vzw mag je dus zoveel handelsactiviteiten uitvoeren als je zelf wil. Het speekt ook voor zich dat winst in de vzw niet mag gedeeld worden onder de bestuurders. Wat wel mag, is de winst opnieuw gebruiken voor het doel van de vzw. 

De statuten van een vzw dienen als de spelregels, hoe je met elkaar omgaat in goede en kwade dagen. Je kan het soms vergelijken met ene huwelijkscontract, want statuten komen pas boven als het iets minder gaat. De statuten van je vzw moeten tegen 2024 aangepast zijn aan de nieuwe wetgeving en moeten gepubliceerd zijn in het Staatsblad. Dat lijkt nog even, maar toch willen we aanraden om er niet te lang mee te blijven zitten. Om statuten te kunnen veranderen moet 2/3 meerderheid aanwezig zijn en goedkeuren. 

Wat is er nieuw rond de statuten? Het adres moet niet meer verplicht vermeld zijn in de statuten, bij oprichting is het volledige adres niet meer nodig (enkel de woonplaats) en de AV en het Bestuursorgaan mag identiek zijn. Toch wordt dit eerder afgeraden, in kader van Goed Bestuur

Soorten leden

De verschillende soorten leden van een vzw kunnen verwarrend zijn. Men spreekt van twee verschillende soorten leden, namelijk leden en toegetreden leden. De leden van een vzw zijn de mensen die lid zijn van de Algemene Vergadering, de mensen die helpen bij het besturen. Daarnaast heb je de toegetreden leden. Deze zijn in jullie geval de sporters, de mensen die gebruik maken van de diensten en faciliteiten. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wie graag nog meer informatie (AV, Bestuursorgaan, Communicatie, Aansprakelijkheid,...) rond deze webinar wenst te ontvangen, kan dit doen via mail naar info@basketbal.vlaanderen