De Hervorming van de Jeugdcompetitie

Vanaf seizoen 2019-2020 komt er een grondige hervorming van de jeugdcompetitie in Vlaanderen, dat werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van november 2018. Het idee achter de hervorming is simpel: een evenwichtigere competitie bij onze jeugd én een goed gevulde kalender, zodat jonge spelers optimale leerkansen krijgen op het terrein. Dit zowel op het hoogste niveau, als alle niveaus eronder. Tegelijkertijd willen we clubs uitdagen om hun jeugdwerking nóg te verbeteren.

 

Weg met ‘Landelijk’, ‘Provinciaal’, ‘Interprovinciaal’ en ‘Regionaal’

De termen landelijke, provinciale, interprovinciale en regionale competitie verdwijnen vanaf het seizoen 2019-2020 en worden vervangen door niveaus. Niveau 1 zijn de sterkste teams, niveau 4 en 5 de eerder recreatieve jeugdteams. Bij de jongens worden deze benamingen vervangen door 5 niveaus:

 • Niveau 1: ploegen die in heel Vlaanderen spelen
 • Niveau 2: ploegen die in een radius van 80 km spelen
 • Niveau 3: ploegen die in een radius van 60 km spelen
 • Niveau 4: ploegen die in een radius van 40 km spelen
 • Niveau 5: recreatieve competitievormen

Bij de meisjes zullen er 3 niveaus zijn:

 • Niveau 1: ploegen die in heel Vlaanderen spelen
 • Niveau 2: ploegen die in een radius van 80 km spelen
 • Niveau 3: ploegen die in een radius van 60 km spelen

Het invoeren van de niveaus heeft ook als gevolg dat de provinciegrenzen zullen vervallen op alle niveaus. Er zullen dus over de bestaande provinciegrenzen heen reeksen gevormd worden om zo voor zoveel mogelijk clubs een aangepast aanbod te kunnen voorzien.

Competitie in verschillende ronden

Net zoals nu al het geval is, zal de competitie in fases verlopen. De eerste ronde loopt tot aan de kerstvakantie voor niveau 1, 2 en 3. Na Nieuwjaar komt er een herindeling en wordt tot het einde van het seizoen gespeeld in Ronde 2. In sommige leeftijdscategorieën volgt er voor de beste 4 teams van niveau 1 nog een nationale eindronde in een Final 8-format tegen de beste 4 Waalse teams.

Voor de 6 beste U21 jongens en de 6 beste U19 meisjes-teams is de 2de ronde een nationale eindronde met de 6 beste Waalse teams.
Voor niveau 4 werken we met een kalender voor het hele seizoen.

Het competitiemodel bij de jongens vanaf seizoen 2019-2020

Het competitiemodel bij de meisjes vanaf seizoen 2019-2020

Beperking van het aantal ploegen in Niveau 1 en 2

Om de kwaliteit te bewaren, moet het aantal teams in de hoogste niveaus beperkt worden. Er zullen maximaal 24 teams toegelaten worden op elk van de hoogste 2 niveaus bij de jongenscompetitie vanaf volgend seizoen. Bij de U14 jongens is het een beetje anders: voor de kerstbreak wordt niet in Niveau 1 gespeeld, en is het aantal teams in Niveau 2 onbeperkt.

In de meisjescompetitie streven we naar 16 teams in niveau 1 en niveau 2 bij de U16. Bij de U19 kunnen 18 teams in niveau 1 aantreden en 12 in niveau 2. Bij de U14 meisjes wordt gestreefd naar 2 of 3 volle reeksen van 6 teams in Niveau 1. In Niveau 2 bij de U14 meisjes is geen maximum aantal teams bepaald.

Toelatingsvoorwaarden voor teams op Niveau 1

Het beperken van het aantal teams op het hoogste niveau brengt met zich mee dat we toelatingsvoorwaarden moeten instellen om op dat niveau te kunnen inschrijven. Elk team zal een quotering krijgen op basis van een aantal vooraf vastgelegde criteria – waaraan een bepaald gewicht wordt gehangen:

 • Resultaten van het team van vorig(e) seizoen(en)
 • Resultaten van het team een leeftijdscategorie lager van vorig(e) seizoen(en)
 • De jeugdwerking van de club
 • De accommodatie van de club
 • Het niveau van de fanion teams van de club én de doorstroming van eigen jeugd

Eén bekerteam én uniforme regels

Ook in de bekercompetities voor jeugd wijzigen er enkele zaken. Zo streven we naar uniforme regels doorheen de provinciale bekers, mag elke club maar 1 bekerteam per bekercompetitie/niveau afvaardigen en wordt het aantal teams dat mag deelnemen aan de Beker van Vlaanderen ook beperkt. De teams die zich kwalificeren voor de Beker van Vlaanderen zullen niet mogen deelnemen aan de provinciale bekercompetitie.

En wat met U12 en jonger?

Bij U12 wordt er ook gespeeld in twee rondes. Hier in de eerste ronde enkel niveau 3 en 4. In de tweede ronde worden de betere teams samengebracht in niveau 2 om zich zo te kunnen meten met clubs uit de naburige regio’s.
Bij U8 en U10 wordt vooral gestreefd naar proximiteit en een herindeling in de tweede helft van het seizoen op basis van het niveau dat het team in de eerste ronde behaalde.