Situatie 29/10

Er werd geen einddatum voor onderstaande maatregelen gecommuniceerd.

 • Basketbal in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen…) is verboden, behalve:
  • outdoor voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later)
  • Indoor voor sportactiviteiten, -stages en -kampen die georganiseerd of toegelaten zijn door de gemeente en dat voor kinderen tot 13 jaar 
  • de lessen LO in het leerplichtonderwijs (tot 13 jaar)
  • voor een privétrainer die zijn activiteiten verderzet. Dit kan indien deze activiteiten plaatsvinden in open lucht met maximum 3 klanten (samenscholing van max. 4) en met respect voor de afstandsregels van 1,5m tijdens de activiteiten.
 • Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:
  • met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden.
  • of of met maximum 4 personen inclusief jezelf (kinderen tot 13 jaar niet meegerekend) en dat altijd met afstand van 1,5m

andere maatregelen:

 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor Kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn of LO-lessen hebben op school. Zij mogen gebruik maken van kleedkamers (geen douches!)
  • Sportkampen enkel voor kinderen tot 13 jaar en na goedkeuring van het lokaal bestuur. Overnachtingen zijn verboden
 • Sportkantines blijven gesloten
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter

Bron: Vlaamse Overheid - Sport Vlaanderen