Visienota Basketbal Vlaanderen (2012)

pdf

Statuten Basketbal Vlaanderen

pdf

Beleidsplan 2017-2020 (korte versie)

pdf

Jaarboek 2013

pdf

Jaarboek 2014

pdf

Jaarboek 2015

pdf

Jaarboek 2016

pdf

Jaarrekening 2014

pdf

Jaarrekening 2015

pdf

Jaarrekening 2016

pdf

Jaarrekening 2017

pdf

Werkende Leden AV 2019-2020

pdf

Jaarboek 2017

pdf

Beleidsplan 2017-2020

pdf xls

Nota verenigingswerk

pdf

Jaarrekening 2018

pdf

Jaarrekening 2019

pdf

Jaarboek 2018

pdf

Informatie over kostenvergoedingen Bestuursorgaan

pdf

Jaarboek 2019 (versie 1)

pdf

Planning Raad van Bestuur & Algemene Vergadering

pdf

Werkschema Raad van Bestuur 2020-2021

pdf

Nota werking Raad van Bestuur

pdf

Gedragscode bestuurders Basketbal Vlaanderen

pdf

Presentatie: deugdelijk bestuur in Basketbal Vlaanderen (26/10/2020)

pdf

Nieuwe statuten Basketbal Vlaanderen

Deze statuten liggen ter stemming voor tijdens de AV van 28/11/2020

pdf

Beleidsplan 2021-2024

pdf xls

Beleidsplan 2021-2024 (korte versie)

pdf

Timetable financiële werking Basketbal Vlaanderen

pdf

Register belangenconflicten Raad van Bestuur

pdf

Presentatie webinar 'Hoe organiseer ik een livestream in de club?'

pdf

Presentatie webinar 'Sociale Media voor basketbalclubs'

pdf

Jaarboek 2020

pdf

Profielbeschrijving bestuurders Basketbal Vlaanderen

pdf

Profielenrooster Bestuursorgaan

pdf