Omzendbrief: CI.RH.241 486.611 - 07.04.1998 (Amateursporters)

pdf

Omzendbrief: CI.RH.241 509.803 - 05.03.1999 (Vrijwilligers)

pdf

Omzendbrief: Add 7 - CI.RH.241 509.803 - 13.11.2009 (Vrijwilligers)

pdf

Omzendbrief: CI.RH.241 601.872 - 06.01.2010 (Vrijwilligers)

pdf

Fiscaal statuut sportbeoefenaar

pdf

Overeenkomst Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ivm Scheidsrechters 21-06-2006

pdf

Overeenkomst Administratie van de Ondernemings- en Inkomstenfiscaliteit ivm Scheidsrechters 08-11-2007

pdf

Overeenkomst Administratie van de Ondernemings- en Inkomstenfiscaliteit ivm Vrijwilligersvergoeding 14-09-2009

pdf

Presentatie 'Vrijwilligerswerk vs. Verenigingswerk'

pdf