Wat zijn samengestelde teams en hoe kan ik deze registreren?

Een samengesteld team is een team op niveau 1 of 2 dat uit spelers van verschillende clubs bestaat en waarbij de betrokken clubs samen niet meer dan één team van de betrokken jeugdcategorie inschrijven voor niveau 1 of 2. Samen met de procedure voor de inschrijvingen komen er ook richtlijnen omtrent hoe je dit kan melden en voorzien we hiervoor een apart formulier.

Naar het FAQ overzicht