ICES (Internationaal Centrum Ethiek in de Sport)

Het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische thema’s die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening. ICES heeft enorm veel expertise in verschillende ethische thema's, onder andere ook in het thema 'gender'. Daarvoor werkten ze een volledig rapport uit en gaven ze 10 praktijkvoorbeelden uit verschillende sporttakken, waaronder basketbal. Tijdens het overlegplatform van donderdag 15 april zal Laura May enkel cijfers meegeven over participatie van meisjes en vrouwen in de sport en enkele van hun projecten rond gendergelijkheid in de sport voorstellen.

Carla De Boeck (Voetbal Vlaanderen)

Carla Boeck was sinds haar 17 jaar actief als official en stroomde door tot internationaal niveau in het voetbal. Zij is mede verantwoordelijk voor Women Refereeing binnen Voetbal Vlaanderen en is daarnaast ook Referee Observer voor UEFA. Verder heeft ze onderwijservaring en is ze hoofdinstructor van de provincie Vlaams-Brabant.