Ga verder naar de inhoud

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wat doe je als coach, begeleider of club in sommige gevallen in de kleedkamer? Het vlaggensysteem en de tips van ICES zeggen je welk gedrag oké is en welke zaken niet aanvaardbaar zijn.

Een heleboel kinderen en jongeren beleven elke dag fijne sportmomenten. Dat gebeurt natuurlijk het liefst op een veilige manier. Een belangrijk aspect daarbij is de lichamelijke en seksuele integriteit.

Als sportbegeleiders moeten we de minderjarigen een omgeving aanbieden waarin ze leren omgaan met elkaar en zich kunnen ontplooien. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich immers ook op seksueel vlak en als volwassenen worden wij geacht ervoor te zorgen dat ze dat op een gezonde manier kunnen doen. We zijn dat eerst en vooral aan de kinderen en jongeren verplicht, omdat hun welzijn elk ander belang overstijgt. Verder zijn we dat verplicht aan de ouders, die hun kroost aan onze zorgen toevertrouwen. Maar we zijn als sportclubs ook aan onze eigen status verplicht dat we alles doen wat haalbaar is om de lichamelijke en seksuele integriteit van onze jonge sporters te beschermen. Op die manier kunnen sportclubs veilige, gezonde havens zijn voor de volwassenen van morgen.

Om dit thema aan te pakken biedt de sportsector enkele instrumenten aan voor de sportclubs. Zo is er een handleiding voor sportclubs en een Vlaggensysteem. Op www.sportmetgrenzen.be vind je alle informatie, het vormingsaanbod en kun je deze instrumenten gratis bestellen of downloaden.

"Lichamelijke en seksuele integriteit: handleiding voor sportclubs" bevat bondige informatie waarmee clubs direct aan de slag kunnen. Het vlaggensysteem "sport, een spel met grenzen" is een handig instrument voor clubbestuurders, sportbegeleiders en sporters om bewust te leren omgaan met lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Aan de hand van zes criteria leer je lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag correct inschatten. Zo kan je een situatie beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte vlag. Die kleur geeft ook aan hoe je gepast kan reageren. Een laagdrempelige manier om het thema te bespreken, of zelf beter te leren kennen.

Centrum Ethiek in de Sport (ICES)

Meer info over dit topic vind je op de website van ICES, het Centrum Ethiek in de Sport. ICES informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische thema’s die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening.

Hun aanbod bestaat uit opleidingen en bijscholingen, beleidsondersteuning, case-ondersteuning, verschillende tools, gratis campagnemateriaal en een webshop. Neem dus zeker een kijkje op hun website!

ICES