Ga verder naar de inhoud

Diploma- en bijscholingsplicht

Op welk niveau kan je coachen met jouw diploma in seizoen 2022-2023? De diplomavereisten blijven ongewijzigd t.o.v. seizoen 2021-2022.

SENIORS

NationaalLandelijkProvinciaal
SeniorsTrainer A Trainer B/Instructeur B*Geen diploma

*Maximum 3 seizoenen

Voor assistent-coaches geldt de regel benodigde diploma headcoach - 1. Dat wil zeggen op nationaal niveau een trainer B, op landelijk niveau bij voorkeur instructeur B (initiator mag), op provinciaal niveau is er geen diploma vereist.

JEUGD

Elke jeugdcoach dient per basketbalseizoen minstens 1 bijscholing/coachesclinic (van min. 1 uur) te volgen om een technische vergunning aan het basistarief te verkrijgen. De bijscholing/coachesclinic moet erkend zijn door Basketbal Vlaanderen of de Vlaamse Trainersschool. Voor andere bijscholingen dient goedkeuring gevraagd te worden bij het departement trainers. De bijscholingen gevolgd tussen 15 juni 2022 en 15 juni 2023 zijn geldig voor de bijscholingsplicht van seizoen 2022-2023.

JONGENS

Niveau 1Niveau 2Niveau 3Niveau 4
U21Trainer ATrainer B

Instructeur B

Geen diploma
U18Trainer BTrainer BInstructeur BGeen diploma
U16Trainer BInstructeur BInstructeur BInitiator
U14-Instructeur BInstructeur BInitiator

MEISJES

Niveau 1

Niveau 2Niveau 3
U19Trainer BInstructeur BGeen
U16Trainer BInstructeur BInitiator
U14Instructeur BInstructeur BInitiator

MINIBASKETBAL

Niveau 1

Niveau 2Niveau 3Niveau 4
U12--InitiatorInitiator
U10--

Initiator

Initiator
U8---

Initiator

Voor assistent-coaches geldt de regel: benodigde diploma headcoach - 1. Dus trainer B als headcoach trainer A nodig heeft, instructeur B als headcoach trainer B nodig heeft en initiator als headcoach instructeur B nodig heeft. In de reeksen waar geen diploma vereist is, hoeft de assistent-coach ook geen diploma te hebben.

OPMERKING:

Een coach die nog niet over het juiste diploma beschikt, kan een stagevergunning voor 1 seizoen aanvragen om een ploeg te kunnen coachen waarvoor een hoger diploma vereist is (max. 2 niveaus hoger). Meer informatie over stagevergunningen en uitzonderlijke verlengingen kan je hier terug vinden.


Veelgestelde vragen over de bijscholingsplicht

Hoe zit de regel rond bijscholingsplicht in elkaar? Open Dicht

Waar kan je zien of je in orde bent voor de bijscholingsplicht? Open Dicht

Is er ook bijscholingsplicht voor coaches van seniorsteams? Open Dicht