Ga verder naar de inhoud

Organisatie clinic

Clubs die een bijscholing of clinic voor coaches willen organiseren, kunnen rekenen op ondersteuning vanuit Basketbal Vlaanderen.

In de nieuwe beleidsperiode tracht Basketbal Vlaanderen meer bijscholingen voor coaches te laten doorgaan in Vlaanderen. Hiervoor willen we clubs sensibiliseren om samen met Basketbal Vlaanderen een bijscholing te organiseren, waarbij het initiatief uitgaat van de club.

We stellen als doel om jaarlijks 20 bijscholingen te organiseren, waarbij er voor wordt gezorgd dat de verschillende niveaus (lage doelen, jeugd niveaus 1 t.e.m. 5, seniors) aan bod komen. In plaats van de bijscholingen zelf te organiseren, willen we clubs motiveren en ondersteunen om meer bijscholingen in te richten. Alle inkomsten van de inschrijvingen gaan rechtstreeks naar de club zelf. Op die manier creëren we een win-win situatie voor de club en Basketbal Vlaanderen. Daarnaast willen we ook samenwerkingen tussen clubs aanwakkeren.

Voor de clubs ontwikkelden we een standaardformulier (zie onderaan de pagina). Dit formulier zorgt er voor dat de club Basketbal Vlaanderen de juiste gegevens bezorgt die nodig zijn binnen het nieuwe decreet. Clubs die een bijscholing voor coaches wensen te organiseren, kunnen beroep doen op ondersteuning van Basketbal Vlaanderen.

Welke ondersteuning?

Wanneer de club aan de voorwaarden (zie hieronder) voldoet, zorgt Basketbal Vlaanderen voor onderstaande ondersteuning:

 1. Subsidie voor organisatie clinic.
 2. Promotie bij alle aangesloten coaches via nieuwsbrief, Basketbal Vlaanderen website en facebook.
 3. Online inschrijvingen voorzien en opvolgen via inschrijfformulier op de website van Basketbal Vlaanderen.
 4. Gratis ter beschikking stellen van notitieblokken (wel af te halen op de federatie).
 5. Basketbal Vlaanderen zorgt er voor dat betalingsbewijzen en aanwezigheidsattesten via "Mijn VTS" (Vlaamse Trainersschool) ter beschikking gesteld worden.

Voorwaarden waaraan de club dient te voldoen

 1. De aanvraag gebeurt minimum 1 maand vóór de bijscholing.
 2. Het onderwerp en de docent worden goedgekeurd door de sporttechnisch coördinator (onderwerp voldoende vernieuwend en interessant, spreker gediplomeerd bij voorkeur trainer A of gelijkgesteld door ervaring)
 3. De club maakt praktische afspraken met de docent en Basketbal Vlaanderen.
 4. De club staat in voor de reservering en betaling van de accommodatie (zaal/bar).
 5. De club staat in voor alle praktische zaken die nodig zijn voor de clinic (demo team, kegels, microfoon, ander materiaal).
 6. De club houdt zich aan de standaard inkomstprijzen. De betaling gebeurt steeds op het moment van de clinic ter plaatse in cash geld.
  a. Gratis: Coaches van de eigen club indien vooraf ingeschreven via Basketbal Vlaanderen online inschrijvingsformulier
  b. €5/€7 (1 spreker): Voorinschrijving via Basketbal Vlaanderen online inschrijvingsformulier €5/aan de kassa €7
  c. €10/€14 (2 sprekers): Voorinschrijving via Basketbal Vlaanderen online inschrijvingsformulier €10/ aan de kassa €14
 7. Een clubverantwoordelijke zorgt voor de ontvangst van de deelnemers.
 8. Op de deelnemerslijst van Basketbal Vlaanderen worden de aanwezigheden genoteerd en worden de gegevens van de bijgekomen deelnemers aangevuld. De deelnemerslijst wordt binnen de 48 uur bezorgd aan emily.lecompte@basketbal.vlaanderen.
 9. De club promoot Basketbal Vlaanderen bij promotie voor de bijscholing (logo op eventuele flyers/ posters/ uitnodigingen/ mails) EN tijdens de bijscholing adhv een Basketbal Vlaanderen banner of spandoek (deze kan aangekocht of ontleend worden).
 10. De club bezorgt Basketbal Vlaanderen uiterlijk 1 week na de clinic de hand-outs/clinic notes om op de website te plaatsen.

Voordelen voor de club bij de organisatie van een clinic

 1. Inkomsten bar voor en na de clinic.
 2. Inkomsten inschrijvingen met vooraf bepaalde tarieven (zie supra).
 3. Subsidie tot een maximum van €150/spreker en een maximum van €300 subsidiëring per jaar per club.
 4. Promotie bijscholing door Basketbal Vlaanderen via website, nieuwsbrieven, VBC, sociale media,…
 5. Hulp bij affiche-opmaak.
 6. Vooraf inschrijvingen door Basketbal Vlaanderen via een online inschrijvingsformulier.
 7. Bezorgen aanwezigheidsattesten en betalingsbewijzen door Basketbal Vlaanderen op “Mijn VTS” (Vlaamse Trainersschool).

Clinic doorgeven & ondersteuning krijgen?

Vul dit formulier in om een clinic of bijscholing in jouw club te melden of aan te vragen.

Gegevens bijscholing

In welke sporthal gaat de clinic door?
Naar welke coaches is je clinic gericht?

Gegevens organiserende club

Meer info of vragen over het inrichten van een clinic?

E Mi

Emily Lecompte

Medewerkster Opleidingen