Ga verder naar de inhoud

Organisatie trainerscursus

Zelf een trainerscursus organiseren? Lees hier de voorwaarden en dien je kandidatuur in.

Wenst u als club graag een trainerscursus te organiseren om zo uw huidige coacheskorps verder op te leiden en/of om nieuwe coaches aan te werven? Lees hieronder dan aan welke voorwaarden u dient te voldoen om een trainerscursus te mogen organiseren. Kandidaturen dienen telkens tegen ten laatste 30 juni het jaar voorafgaand aan het cursusjaar doorgegeven worden!

Niveau's

Er bestaan 4 soorten trainerscursussen voor basketbalcoaches:

  • Initiator (volledig of enkel Start 2 Coach-module)
  • Instructeur B
  • Trainer B
  • Trainer A (dit is een jaarcursus en wordt slechts om de 2 jaar georganiseerd)

De coaches dienen de opleidingen in deze volgorde te volgen. Klik hier om de opleidingsstramienen per niveau te raadplegen. Daarop kunt u zien hoeveel uur de cursus inhoudt, welke vakken er zijn, wat de toelatingsvoorwaarden zijn, enzoverder. Vanaf Instructeur B niveau is de algemene module niet basketspecifiek en dienen de cursisten dit sporttakoverschrijdend te volgen.

Periode

Er bestaan 3 soorten cursussen: voorjaarscursussen (periode maart-juni), zomercursussen (periode augustus-september) en jaarcursussen (periode september-mei). De voorjaarscursussen worden voornamelijk ’s avonds en in de weekends gegeven, de zomercursussen worden voornamelijk overdag gegeven en de jaarcursussen vinden meestal plaats op een vaste dag (vb. elke zondagvoormiddag). Zomercursussen zijn meer gericht op studenten/leerkrachten die vakantie hebben in die periode.

Voorwaarden voor het organiseren van een trainerscursus

Een club die graag een trainerscursus wilt organiseren, dient aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • Om een cursus te kunnen laten doorgaan, moeten er minstens 12 cursisten deelnemen aan de cursus.
  • De organisator moet zorgen voor een geschikte accommodatie (basketbalvelden + theorielokaal).
  • De organisator dient een cursusverantwoordelijke aan te stellen.
  • Deze cursusverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de praktische organisatie (opstellen lessenrooster, contact docenten, afspraken met de accommodatieverantwoordelijke maken, ...).
  • De infobundel voor de cursusverantwoordelijken kunt u hier raadplegen.

Aanvraag organisatie trainerscursus

Gelieve onderstaand formulier in te vullen indien u een aanvraag voor de organisatie van een trainerscursus wenst te doen.

Meer info of vragen over het organiseren van een trainerscursus?