Algemene Provinciale Vergadering van Clubs

Geschreven door Guy Bormans in Limburg op

De jaarlijkse algmene provinciale vergadering van clubs gaat door op 26 mei 2016. 
Agenda en andere nuttige documenten kunnen geraadpleegd worden op de webpagina Limburg.