Alles wat je moet weten over de spelerslijsten

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Clubnieuws op

Stelregel

Voor aanvang van de eerste resultaatgebonden wedstrijd van elke ploeg moet de club die meer dan één seniorploeg heeft de lijsten van ingeschreven spelers van 21 jaar en ouder op 31 december invullen via de toepassing die daartoe door vzw Basketbal Vlaanderen ter beschikking gesteld wordt.

Voor het komende seizoen 2021-2022 worden meisjes / jongens geboren na 31-12-2000 beschouwd als jonger dan 21 jaar en dienen zij dus niet voor te komen op een spelerslijst van een seniorteam.

Voor de Top Division reeksen geldt wel nog steeds de U23-regel zoals vermeld in het competitieboek.

Voor alle ploegen die aan de jeugdcompetitie deelnemen bestaat de verplichting een spelerslijst in te dienen en n.a.v. wedstrijden ook voor te leggen. Deze lijsten moeten voor de eerste resultaatgebonden wedstrijd ingebracht worden via Sport Beheer Online (smart client toepassing voor clubs). Ze worden gepubliceerd op de website (kalendermodule).

Op het wedstrijdformulier mogen maximum 2 spelers uit dezelfde jeugdcategorie vermeld worden die op de spelerslijst staan van een op een lager niveau spelende ploeg of die niet op een spelerslijst vermeld staan bij de leeftijdscategorieën U14, U12, U10 en U8 (zie verder “Speciale maatregel voor de jeugdcategorieën: U12 en U14” en “Speciale maategel voor de jeugdcategorieën: U8 en U10”). 

Het wedstrijdformulier mag verder ook nog aangevuld worden met  spelers uit een jongere leeftijdscategorie.

Na de eerste fase van het kampioenschap mogen op de spelerslijst maximum 2 spelers geschrapt  worden. De geschrapte spelers kunnen worden toegevoegd aan de spelerslijst van een op een lager niveau spelende ploeg. Spelers mogen onbeperkt toegevoegd worden alsook verplaatst worden naar de lijst van een hoger spelende ploeg.

Speciale Maatregel voor de U12 & U14 

Ploegen ingeschreven op niveau 4 (of niveau 3 bij meisjesreeksen) dienen geen spelerslijst in te dienen, al blijft het verboden om spelers op het wedstrijdformulier te vermelden die op de spelerslijst staan van een hoger spelende ploeg. 

Speciale Maatregel voor de U8 & U10

Voor deze ploegen dienen geen spelerslijsten ingediend te worden.

Spelers mogen op het wedstrijdformulier geplaatst worden van om het even welke ploeg binnen hun club rekening houdend met de beperkingen van CD 292.

Sancties

Indien bij controle van het wedstrijdformulier door het bevoegd Departement blijkt dat de lijst van de ingeschreven spelers van een ploeg niet bestaat, of dat er overtredingen tegen de lijst werden gemaakt, wordt dit volgens CD art. 274 bestraft met verloren verklaarde wedstrijd en de boete die in de TTB wordt vermeld. 

Indien na controle door het bevoegd Departement blijkt dat bedoelde lijst wel degelijk bestaat maar deze enkel niet werd voorgelegd, wordt enkel een boete zoals voorzien in de TTB opgelegd. (Bij gebruik van het digitaal wedstrijdformulier is deze bepaling niet van toepassing)

Term 'Opgesteld'

De term "opgesteld" in de zin van een speler opgesteld in een bepaalde ploeg betekent: "op het wedstrijdformulier vermeld, maar spelen is niet noodzakelijk.