Begeleiding Youth Officials (PLUS): Youth Official Coaches gezocht!

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Scheidsrechters op

Eén van de grote peilers in het nieuwe beleidsplan zal de doorstoom van youth officials (plus) naar official zijn. Om deze vaak jonge, onervaren scheidsrechters beter te ondersteunen werd reeds de functie van Referee Ambassador in het leven geroepen, maar we willen graag nog een stap verder gaan in de begeleiding van youth officials (plus).

We doen een warme oproep aan onze ervaren officials die het in zich hebben om een ware 'teacher' te zijn voor deze youth officials (plus). Zie jij het zitten om wedstrijden U12/U14 te fluiten in combinatie met een youth official om deze te begeleiden? Meld je dan zeker aan via dit formulier.

De competitie bij U12 ligt op dit moment niet stil, dus we willen van deze huidige periode (code oranje, dus geen U14 competitie en ouder) volop gebruik maken om deze youth officials te begeleiden en zien dit dan ook als een opportuniteit waarmee we op heel korte termijn aan de slag mee kunnen gaan.

We vragen ook om telkens na elke begeleiding een kort evaluatieverslag op te maken en dit door te sturen naar de verantwoordelijke binnen Basketbal Vlaanderen. De geselecteerde Youth Official Coaches krijgen nog de nodige instructies hiervoor.


Criteria Youth Officials (PLUS) COACH

Een Youth Official Coach heeft een voorbeeldfunctie en wordt op basis van verschillende criteria geselecteerd.
Om goed te kunnen functioneren als Youth Official Coach en een ernstige bijdrage te kunnen leveren aan de opleiding van beginnende scheidsrechters, moet deze zo veel mogelijk aan de volgende criteria voldoen:

1. Signalisatie en mechaniek: Fysiek in orde zijn, inzet tonen en de basis van mechaniek en correcte plaatsing kunnen toepassen. De signalisatie moet mee geëvolueerd zijn met de huidige trends.

2. Een “teacher” zijn. Je moet communicatief sterk zijn en een teacher zijn voor de collega-scheidsrechter. We verwachten dat je in staat bent om een stimulerende rol te spelen in de begeleiding van de youth official (plus) en dat te doen op een positieve manier, eerder dan op een negatieve en afbrekende manier.

3. De volgende werkwijze wordt verwacht:

  • Voor de wedstrijd de youth official begeleiden op het terrein en nazicht van het digitaal wedstrijdblad, spelersbanken en uitrusting laten doen.
  • Tijdens de time-outs en de intervallen de collega-scheidsrechter coachen.
  • Zonder de beginnende scheidsrechter te pamperen, indien nodig tijdens de wedstrijd in bescherming nemen.
  • Na de wedstrijd de punten overlopen die goed waren en de punten die moeten verbeterd worden.

4. Foutselectie en controle van de wedstrijd. Een wedstrijd onder controle houden mits toepassing van de verschillende criteria en psychologisch onder controle houden.

5. Na de wedstrijd in staat zijn om een degelijk en objectief begeleidingsverslag op te stellen en dat op te sturen naar de verantwoordelijke binnen Basketbal Vlaanderen.

6. Positief ingesteld zijn tegenover de arbitrage in zijn geheel. Een ambassadeur van de arbitrage en Basketbal Vlaanderen zijn.

MELD JE AAN ALS YOUTH OFFICIAL COACH


Nog vragen?

officialplanner@basketbal.vlaanderen