Belangrijke data & deadlines

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Clubnieuws op

Wijzigingen secretaris & bestuursleden

Tot 24 april - tot 29 april
N.a.v. de mutatieperiode kunnen clubs hun secretariaat niet meer wijzigen na 24 april. Andere bestuursleden kunnen niet meer gewijzigd worden na 29 april. In beide gevallen telt de poststempel als bewijs.

Inschrijven teams via SBO/Smart Client

Beschikbaar volgende week - voor 5 mei/15 mei
Vanaf begin volgende week zullen clubs via SBO/Smart Client teams kunnen inschrijven voor de competitie in 2016-2017. Landelijke ploegen dienen zich in te schrijven voor 5 mei. Provinciale teams dienen zich in te schrijven voor 15 mei. 

Indienen dossier VBL Give & Go

Tot 29 april
De deadline voor het indienen van uw VBL Give & Go dossier is 29 april 2016. Dossiers die laattijdig ingediend worden, zijn niet meer ontvankelijk. Voor vragen omtrent VBL Give & Go kan u contact opnemen via wim.serneels@vlaamsebasketballiga.be

Mutatieperiode (HHR MD 551-557)

1-31 mei 2016
De mutatieperiode loopt van zondag 1 tot en met dinsdag 31 mei 2016. Alle mutaties moeten per aangetekend schrijven verstuurd worden tussen 1 mei en 31 mei 2016 (poststempel geldt als bewijs).
De inkomende documenten worden zo snel mogelijk verwerkt en de goedgekeurde mutaties zullen dagelijks op de website van de Vlaamse Basketballiga vzw (www.vlaamsebasketballiga.be) gepubliceerd worden. Indien u alsnog vragen over de mutaties mocht hebben, gelieve Mevr. Dorien Van Opdenbosch te willen contacteren, bij voorkeur via e-mail (dorien.vanopdenbosch@vlaamsebasketballiga.be).

Formulier 'Samenstelling Comité' indienen (HHR AD63)

Vóór 15 juni 2016
Voor 15 juni dient elke club het formulier 'Samenstelling Comité' in te dienen. Dit kan per gewone post of per e-mail (ingescand in kleur) naar dorien.vanopdenbosch@vlaamsebasketballiga.be vóór woensdag 15 juni 2016. De datum van de poststempel geldt als bewijs. Het formulier zal begin mei beschikbaar zijn via SBO/Smart Client.

Naamswijzigingen club

Vóór 15 juni 2016
Clubs die hun naam wensen te wijzigen, kunnen dit doen tussen zondag 1 mei 2016 en woensdag 15 juni 2016. De aanvraag dient te gebeuren door een brief met duidelijke vermelding van de naamswijziging én moet voorzien zijn van de handtekening van 2 van de 4 gerechtigde handtekeninghouders (AD 63). De brief dient per gewone post of per e-mail (dorien.vanopdenbosch@vlaamsebasketballiga.be) verstuurd te worden. De datum van de poststempel geldt als bewijs.