Doorgeven van Verdienstelijke Leden 2017

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in VBL op

Een verdienstelijke titel kan door de Raad van Bestuur toegekend worden aan personen die wegens hun ambt of hun daden aan de VBL, of aan de basketbalsport in het algemeen, uitzonderlijke diensten bewezen hebben.

De voorwaarden worden hieronder samen gevat.

  • Titel 'Lid van verdienste' (AD 71): de leden van de VBL-organen en de clubsecretarissen die gedurende minimum 15 jaar hun functie vervulden, de jaren verworven onder de KBBB meegeteld. 
  • Titel 'Erelid' (AD 71):  de leden van de VBL-organen en de bestuursleden van een club die gedurende minimum 25 jaar hun functie vervulden, de jaren verworven onder de KBBB meegeteld.

Meent U hieraan te voldoen of kent U iemand van Uw comité, departement of club die hieraan voldoet, gelieve via mail vóór 03 april 2017 contact op te nemen via info@vlaamsebasketballiga.be.

De voorstellen worden verzameld, gecontroleerd en daarna aan de Raad van Bestuur voorgelegd. Na acceptatie wordt de lijst doorgestuurd naar de Afgevaardigden van Uw provincie, die dan ieder verdienstelijk lid persoonlijk uitnodigen op hun provinciale vergadering in de maand mei. De data zullen weldra op de website gepubliceerd worden.