Ethische Commissie Basketbal Vlaanderen

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Basketbal Vlaanderen op

Sinds oktober 2020 heeft Basketbal Vlaanderen officieel een Ethische Commissie. Deze commissie zal hoofdzakelijk een adviesverlenende functie hebben en zal mee het beleid rond medisch en ethisch verantwoord sporten uitstippelen.

Concreet is deze commissie verantwoordelijk voor volgende taken:

 • Adviesverlenende functie die intern (proactief/reactief) advies kan verlenen over ethische vraagstukken;
 • Preventie, vorming en sensibilisering rond medisch en ethisch verantwoord sporten organiseren;
 • Waken over het ethisch klimaat en dit positief stimuleren;
 • Adviezen naar het bestuur formuleren rond het integriteitsbeleid van Basketbal Vlaanderen;
 • Bewaken van het naleven van het gezond en ethisch sporten decreet;
 • Opmaken gedragscodes;
 • Handelingsprotocol bij cases opstellen en naleven;
 • Reactief advies geven bij cases.

Volgende personen werden door het Bestuursorgaan benoemd als leden van de ethische commissie:

 • Bart Blondeel
 • Hilde D'hondt
 • Katrien De Cocker
 • Emily Lecompte
 • Bjorn Peeters
 • Nancy Sturtewagen