Financiële steunmaatregelen Basketbal Vlaanderen voor clubs

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Clubnieuws op

Basketbal Vlaanderen wil de clubs vanwege de financiële impact van de Coronacrisis een duwtje in de rug geven. Daardoor werden er een aantal financiële steunmaategelen genomen. In totaal komt dit neer op 550.000 euro, deels door het toekennen van subsidies, deels door bijdragen niet te innen en tot slot via materiële ondersteuning. 

Vanuit het noodfonds van de Vlaamse Overheid werd 175.000 euro toegewezen aan Basketbal Vlaanderen. Deze werden voor 100% verdeeld over onze clubs. Daarnaast zal er zo'n 375.000 euro gefinancierd worden met eigen middelen. 

Een eerste reeks maatregelen waren de financiële en materiële steun voor het seizoensbegin in september, samen goed voor om en bij de 380.000 euro:

  • elke club kreeg €6 per jeugdspeler (zie 1e factuur van seizoen 2020-2021)
  • elke club kreeg een subsidie voor seniorteams, namelijk 13% van de bijdrage voor het jeugdfonds 2020-2021 (zie 1e factuur van seizoen 2020-2021)
  • elke club kreeg fluohesjes voor corona-medewerkers en elektronische scheidsrechtersfluitjes

Daarnaast neemt Basketbal Vlaanderen ook nog een aantal extra initiatieven, namelijk: 

  • Verminderde bijdrage verzekeringen 2019-2020 (zie factuur van juni 2020). Reeds 17% werd teruggegeven aan de clubs en een bijkomende teruggaven van 8% moet nog gebeuren. Met Ethias is overigens een gelijkaardige onderhandeling voor seizoen 2020-2021 voorzien. 
  • Het is de intentie van Basketbal Vlaanderen om de principes van het jeugdfonds in zijn geheel te respecteren. Omwille van het voortijdig afsluiten van de heenronde worden de bijdragen m.b.t. het jeugdfonds gereduceerd tot 50%. Concreet betekent dit dat er geen bijdragen worden geïnd in 2020 en dat bij de heropstart de bedragen maar voor 50% geïnd worden en de teruggave aan de clubs met een jeugdwerking ook met 50% wordt behouden.
  • Inschrijvingsrecht voor de seniorcompetities vervalt voor 50%
  • Forfaits en kalenderwijzigingen i.h.k.v. COVID-19 problematiek zijn kosteloos

Ook de uitbetaling van de Give & Go-subsidie voor 2020 blijft, losstaand van de bovenvermelde acties en steunmaatregelen, zoals vooropgesteld.