Infosessies 'Mogelijkheden financiering sportinfrastructuur'

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Clubnieuws op

In oktober 2016 keurde de Vlaamse Regering het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen goed. Uit dit plan volgde in mei 2017 het decreet voor ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. Dit decreet biedt een structurele subsidieregeling met jaarlijkse oproepen om bij Sport Vlaanderen een subsidieaanvraag in te dienen voor de realisatie van bovenlokale sportinfrastructuur. Voor topsportinfrastructuur kan men elke Olympiade (4 jaar) een subsidieaanvraag indienen. In 2017 werd zo 20 mln euro aan subsidies toegekend aan 44 bovenlokale projecten en 8.9 mln euro aan 8 topsportinfrastructuurprojecten. Dit jaar kregen 47 bovenlokale projecten een subsidie toegewezen voor een totaalbedrag van 22.6 mln.

Bij de opmaak van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen bleek dat bij de financiering van sportinfrastructuur, naast het voorzien van een structurele subsidieregeling,  er ook nog een grote behoefte bestaat naar andere financieringsinstrumenten. Voorbeelden hiervan zijn: waarborgen, winwin-leningen, achtergestelde leningen …
Binnen Vlaanderen – en in het bijzonder de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) – is al een heel aanbod aanwezig van deze verschillende financieringsvormen. Daarom organiseren Sport Vlaanderen en de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) samen twee infosessies, waarbij het aanbod van PMV in de verf wordt gezet en wordt toegelicht hoe hier een beroep op kan worden gedaan.
Bovendien zullen deze dag ook gastsprekers aanwezig zijn, die informatie zullen geven over het belang van een goed business plan, wat dit allemaal inhoudt en hoe banken naar een aanvraag voor een banklening kijken.

Tot slot wordt de mogelijkheid voorzien om een individueel adviesgesprek aan te gaan (max. 20min), waarbij concrete vragen kunnen worden gesteld rond de financiering van een concreet sportinfrastructuurproject.

Infosessies

De twee infosessies gaan op volgende data door:

 • 1 oktober 2018 in het VAC te Leuven
 • 24 oktober 2018 in het VAC te Gent

PROGRAMMA

 • 09u30 ontvangst
 • 10u inleiding
 • 10u15 aanbod ParticipatieMaatschappij Vlaanderen
 • 11u15 gastspreker bankfinanciering
 • 11u35 gastspreker i.v.m. “het belang van een goed businessplan”
 • 12.10u broodjeslunch
 • 12u30 adviesgesprekken (op voorhand apart in te schrijven)

Inschrijven

Om deel te nemen aan deze infosessie moet u zich op voorhand inschrijven.
Hiervoor kan u een mail sturen naar infrastructuur@sport.vlaanderen met als titel “inschrijving infosessie financiering van sportinfrastructuur”:

 • De datum van de infosessie: 1/10 of 24/10
 • De naam van de organisatie
 • De namen van de deelnemende personen
 • De functie van de deelnemende personen binnen de organisatie
 • Individueel adviesgesprek (max. 20 min) JA/NEE

Indien u een individueel adviesgesprek wenst, vragen we om uiterlijk tegen 14 september 2018 uw vragen + een beknopte projectomschrijving op voorhand door te geven