Nomineer jij iemand als 'Verdienstelijk Lid'?

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Officiële mededelingen op

Een verdienstelijke titel kan door de Raad van Bestuur toegekend worden aan personen die wegens hun ambt of hun daden aan Basketbal Vlaanderen, of aan de basketbalsport in het algemeen, uitzonderlijke diensten bewezen hebben.
De voorwaarden worden hieronder samengevat.

  • Titel 'Lid van verdienste' (AD 71): de leden van Basketbal Vlaanderen-organen en de clubsecretarissen die gedurende minimum 15 jaar hun functie vervulden, de jaren verworven onder de KBBB meegeteld.
  • Titel 'Erelid' (AD 71):  de leden van Basketbal Vlaanderen-organen en de bestuursleden van een club die gedurende minimum 25 jaar hun functie vervulden, de jaren verworven onder de KBBB meegeteld.

Meent U hieraan te voldoen of kent U iemand van Uw comité, departement of club die hieraan voldoet, gelieve via mail vóór 16 april 2018 contact op te nemen via info@basketbal.vlaanderen.

De voorstellen worden verzameld, gecontroleerd en daarna aan de Raad van Bestuur voorgelegd. Na acceptatie wordt de lijst doorgestuurd naar de Afgevaardigden van Uw provincie, die dan ieder verdienstelijk lid persoonlijk uitnodigen op hun provinciale vergadering in de maand mei.