Noodfonds Vlaamse Regering

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Clubnieuws op

De Coronacrisis heeft een ongekende impact op het maatschappelijk leven. Ook de werking van sportfederaties en -clubs is hierdoor eensklaps tot stilstand gekomen. De competities zijn voortijdig beëindigd. Een ‘normale’ opstart van het komende basketbalseizoen ligt in het verschiet, maar de verdere impact op organisatorisch en financieel vlak laat zich nog niet volledig inschatten.

De Vlaamse Regering heeft recent de oprichting van een noodfonds aangekondigd: via de stedelijke en gemeentelijke overheden komt er een budget van een 87 miljoen euro ter beschikking om lokale clubs en verenigingen in sport, cultuur en jeugd te ondersteunen. De verdeling van de middelen tussen de sectoren en de clubs of verenigingen laat men over aan het lokale bestuur, alhoewel zowel de Minister van Sport Ben Weyts als de Minister-president Jan Jambon aangaven dat deze middelen in de eerste plaats op sport kunnen ingezet worden. 

Wij adviseren de basketbalclubs snel in contact te treden met het lokale beleid, onderbouwd aan te tonen waar de noden liggen en een vorm van financiële ondersteuning uit het noodfonds noodzakelijk is. De complementariteit met eerdere maatregelen van de Vlaamse en federale overheid moet wel gezocht worden: een dubbele vorm van financiering zal niet mogelijk zijn. B.v. een hinderpremie voor de sluiting van de cafetaria of tijdelijke werkloosheid van contractuelen kan niet gecombineerd worden met gelden uit het noodfonds. 

Zonder volledig te willen of kunnen zijn, denken we dan b.v. wel aan

  • Kosten gelinkt aan de sportinfrastructuur, zoals daar zijn consessie- en exploitatiekosten, leningen, huurgelden, taksen, verzekeringen, onderhoudskosten en producten.
  • Aankoop van handgel, mondmaskers, signalisatie
  • De inzet van extra stewards voor crowd management bij de opstart van publiekswedstrijden…;
  • Excessief en uitzonderlijk verlies aan inkomsten door beperking van het toegelaten aantal toeschouwers;
  • De annulatie van competities (b.v. play offs met cateringmogelijkheden) of evenementen (b.v. tornooien, clubactiviteiten op het einde van het afgelopen seizoen of in de opstartfase van het komende seizoen)
  • Compensaties voor door de crisis onmogelijk geworden diensten/prestaties (b.v. nutteloze uitgaven als drukwerken ter promotie van evenementen die finaal geannuleerd zijn)

Via samenspel komen we gesterkt uit deze crisis, one team!