Overlijden Guy Schellingen

Geschreven door Jan Halsberghe in Antwerpen op

Wij vernemen het overlijden van Guy Schellingen, secretaris van BBC Mercurius Berchem. De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 1 maart om 11 uur in de kerk Heilige Drievuldigheid, Wapenstilstandlaan 57 te 2600 Berchem.

Wij leven mee met de getroffen familie en club.