Raad van Bestuur KBBB beslist om geen bod te doen voor de organisatie van een groepsfase van het EK2017

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Persberichten op

De afgelopen weken werden met verschillende partijen de mogelijkheden en voorwaarden bekeken voor de organisatie van een groepsfase van het EK basketbal in 2017, meer bepaald in Antwerpen. 
Op 2/11 moeten geïnteresseeerde landen een eerste deel documenten indienen alsook een bedrag overmaken om deel te mogen nemen aan het bod. Tegen begin december moet dan het volledige dossier worden ingediend.

De Raad van Bestuur van de KBBB (Koninklijke Belgische Basketbalbond) heeft, na kennisname van alle informatie, beslist om niet verder te gaan met dit dossier.
Gezien de korte termijn,  is het onmogelijk gebleken om het vereiste budget rond te krijgen en om de financiële risico’s  binnen redelijke limieten te houden.