Statuut verenigingswerk goedgekeurd!

Geschreven door Basketbal Vlaanderen in Coaches op

Sportbegeleiders, trainers, scheidsrechters, juryleden,… kunnen vanaf 15 juli vergoed worden via een nieuw gunstig statuut. Het statuut “verenigingswerk” is een statuut waarbij verenigingen iemand kunnen inschakelen, zonder als vereniging of trainer belastingen of sociale bijdragen op te moeten betalen. Dit kan tot 6.000 euro per kalenderjaar en de inkomsten uit verenigingswerk mogen niet meer dan 1000 euro per maand bedragen.

Organisaties die een beroep doen op verenigingswerkers, moeten dit voor aanvang van de prestaties aangeven via een online tool die vanaf 8 juli beschikbaar is op de website “bijklussen.be” (en binnenkort ook via een mobiele app).
Er moet verplicht een geschreven overeenkomst opgesteld worden, die onder meer de duur, de vergoeding, de frequentie en de prestaties bevat. Hiervan zullen modeldocumenten voorhanden zijn. Daarnaast moet er door de vereniging een verzekering worden afgesloten voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke schade. Deze polisnummers moeten eveneens vermeld worden in de voornoemde overeenkomst.
Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, zal de verenigingswerker niet belast worden voor deze bijverdiende bedragen en zal de organisatie die er een beroep op doet geen sociale zekerheidsbijdragen moeten betalen.

Meer informatie op https://www.vlaamsesportfederatie.be/verenigingswerk.